Az én lean történetem

Nemzetközi Lean Konferenciánk egyik vendége Roberto Priolo volt, aki a Lean Global Network (LGN) által elindított Planet Lean oldal főszerkesztője. Roberto – csak úgy mint Daniel Jones, illetve Buket Kanber a török testvérszervezetünktől – a lengyel szervezet konferenciájáról jött át hozzánk, hogy részletesebben megismerkedjen Egyesületünk működésével, Nemzetközi Lean Konferenciánk felépítésével. A konferencia ideje alatt interjút készített Tószegi Attilával, a zuglói Herman Ottó Általános Iskola igazgatójával.

A cikk elolvasásához szükséges idő: kb. 3 perc

Írta: Roberto Priolo főszerkesztő Planet Lean

Minket az különböztet meg más iskoláktól, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciaalapú oktatásra. Azaz pedagógiánk középpontjában az áll, hogyan szerezhetnek használható tudást diákjaink. Iskolánk jövőképét alakítottuk épp, amikor a Microsoft Magyarország megkeresett minket, hogy csatlakozzunk a Partners in Learning Programhoz. A kezdeményezés célkitűzése, hogy forradalmasítsa az oktatást a tanárok képzésén és a nekik szánt innovatív alkalmazásokon keresztül. Mondanom sem kell, amikor a szülőknek és tanároknak is beszéltem erről, mindnyájuk érdeklődését felkeltettem.

Célunk az, hogy tanulóink kezébe egy túlélő csomagot adjunk a 21. századhoz. Ez azt jelenti, hogy bizonyos képességek fontos szerepet kapnak a hagyományos tantárgyak tanításakor (ezért a 4K-ra alapozva minden tantárgy tanmenetét újragondoltuk). Diákjainkat problémamegoldásra, kritikai gondolkodásra, hatékony kommunikációra és együttműködésre, csapatmunkára, modern technológiák alkalmazására tanítjuk.

Iskolánk 1911-es megalapítása óta mindig élen jártunk az oktatásban. Legnagyobb célkitűzésünk, hogy építsünk erre a százéves hagyományra, és megalapozzuk az elkövetkezendő 100 évünket. Iskolánk mottója tökéletesen visszaadja ezt a filozófiát. Herman Ottó szavaival élve: „Legyünk büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbnek lenni annál, amik vagyunk.” Ugye, hogy egybevág?

Idén áprilisban lehetett, amikor először olvastam egy könyvet a leanről, miután előadónak hívtak a Lean Enterprise Institute, Hungary által szervezett Nemzetközi Lean Konferenciára. A PDCA azonban működésünk lételeme már több mint egy évtizede. Mára elértünk arra a pontra, ahol minden tanárunk átvette a PDCA ciklust és rendszeresen alkalmazza is. Elérkezett az idő, hogy tanulóinkkal is megismertessük ezt a módszert.

Ami a tanárokat illeti, az elmúlt években az ő fejlődésük révén tudott az iskola jelentős előrelépést tenni. Ők jelentik a legnagyobb erősségünket. A kapcsolatom velük radikálisan megváltozott az idők során: mindent közös erőfeszítéssel teszünk, és ez erőt ad nekünk. Az új elvek bevezetésével sok problémánk oldódott meg, és sok új ötlet született.

Magyarország 300 legjobb iskolája között tartanak minket számon. Ezt bizonyítják az országos mérési eredményeink. Jó pár család azért költözött a körzetünkbe, hogy gyerekeik a Herman Ottóba járhassanak.

Felismertük, hogy felelősséggel tartozunk azért a 80 fiatalért, akik évente nálunk ballagnak el, és kezdik meg középiskolai tanulmányaikat. A megfelelő készségekre van szükségük, hogy bátran szembe tudjanak nézni az élet adta kihívásokkal. Ennek tükrében iskolaként pedagógiai programunk folyamatos megújítása a feladatunk, hogy kellő időben és mértékben alkalmazkodjunk a világ változásaihoz.

Könyvajánló

Elemi lean könyvajánló

Most ismerkedsz a lean szemlélettel?

Szeretnéd a vállalat minden szintjén elterjeszteni a lean alapjait?

Egyszerű, rövid, érthető összefoglalót keresel a lean alapjairól?

Elemi lean

Rendeld meg az Elemi lean – Mindent, amit a leanről tudok, az első osztályban tanultam című könyvet, és kukkants be egy általános iskola falai mögé egy leanes szemüvegén keresztül!