Általános Szerződési Feltételek

(2021.02.23.)

Kedves Vásárlónk!

Örömmel üdvözöljük honlapunkon! Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF)!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Lean Enterprise Institute Hungary Nonprofit Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Almádi út 3.), mint domain tulajdonos és a LEI Magyarországi Egyesülete (székhely: 8200 Veszprém, Almádi út 3.), mint üzemeltető, (továbbiakban: Szolgáltatók) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

  1. Általános adatok

A lean.org.hu és az azon belül működő konferencia.lean.org.hu, illetve jelentkezes.lean.org.hu elnevezésű honlapot (a továbbiakban: honlap) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) alapján szolgáltatóként a LEI Magyarországi Egyesülete működteti.

Társaságunk Ektv 4. §-ában előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. pontban található.

A honlap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent Felhasználóinkra kockázatot, azonban javasoljuk az alábbi óvintézkedéseket: vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formátumban, ráutaló magatartás alapján kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.

Jelen dokumentumban foglaltak a honlapon történő megjelenéssel lépnek hatályba.

Amennyiben jelen dokumentumban foglaltakkal Ön nem ért teljes egészében egyet, és azokat nem kívánja önmagára nézve kötelező érvényűnek elismerni, kérjük, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat!

  • Tájékoztató adatok

a) Domain tulajdonos:

cégnév: Lean Enterprise Institute Hungary Nonprofit Kft.

székhelye: 8200 Veszprém, Almádi út 3.

Cégjegyzékszám:        19-09-517104

adószám: 24900540-2-19

statisztikai számjele: 24900540-7022-572-19

bankszámlaszám: 10700189-68473011-51100005 CIB Bank Zrt.

képviselője: Molnár Szabolcs ügyvezető

telefon: +36 70 940 9449

e-mail: info@lean.org.hu

b) Domain üzemeltető:

cégnév: LEI Magyarországi Egyesülete

székhelye: 8200 Veszprém, Almádi út 3.

bírósági nyilvántartási szám:            6.PK.60.189/2011/3.

adószám: 18276084-2-19

statisztikai számjele: 18276084-8559-529-19

bankszámlaszám: 10700189-67102594-51100005 CIB Bank Zrt.

képviselője: Molnár Szabolcs elnök

telefon: +36 70 940 9449

e-mail: info@lean.org.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102547/2016.

c) Vevőszolgálat elérhetőségei:

Kapcsolattartó:Varga-Bicsák Andrea
Telefonszám:70/940-9449 (munkanapokon 08:00 órától 16:00 óráig)
E-mail cím:info@lean.org.hu
Székhely, levelezési cím:8200 Veszprém, Almádi út 3.

d) Egyéb általános információk

I) A lean.org.hu elektronikus áruházában és a konferencia.lean.org.hu, valamint a jelentkezes.lean.org.hu oldalakon megvásárolt minden egyes termék és szolgáltatás esetében a lean.org.hu elektronikus áruház üzemeltetője az eladó. A workshopok és képzések esetében az eladó a LEI Hungary Kft. (8200 Veszprém, Almádi út 3. Adószám: 29147858-2-19)

II) A honlapon szabadon lehet böngészni, a vásárlás regisztrációhoz nem kötött.

III) A lean.org.hu elektronikus áruház az interneten keresztül, elektronikus úton értékesíti termékeit a kis és a nagykereskedelmi forgalomban. A lean.org.hu elektronikus áruház üzemeltetője másutt csak eseti jelleggel értékesíti termékeit, de a kiadványokat megvásárló nagykereskedők azokat továbbforgalmazzák könyvesboltokban és más webes könyváruházakban.

IV) Amennyiben Felhasználó bármely személyes vagy technikai okból kifolyólag nem kívánja, vagy nem tudja rendelését az internetes felületen keresztül elküldeni, kérheti Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatának segítségét a hét bármely napján, 08:00 órától 14:00 óráig a +36(70) 940 9449-es mobil telefonszámon, a rendelés e-mailben történő feladásához.

V) A Szolgáltató vevőszolgálata rövid szöveges üzeneteket (SMS) nem fogad, és azokra nem reagál.

VI) Az online felületen keresztül történő vásárlással a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.

3) ADATVÉDELEM

A honlap felhasználóinak (a továbbiakban: érintettek) személyes adatait csak a megrendelés rögzítéséhez és teljesítéséhez használjuk fel. Más célra nem használjuk fel, és kizárólag a kiszállítást végző cégnek, illetve workshopok, képzések esetén, a helyszínt biztosító cégnek adjuk tovább, amennyiben ezt az adott cég belső szabályzata előírja. A kiszállítást végző cég nem használhatja fel a kiszállításon kívül másra a személyes adatokat. A helyszínt biztosító cég, a helyszín biztosításához közvetlenül kapcsolódó feladatokon kívül másra nem használhatja fel a személyes adatokat. Fenti adatkezelési mód nem vonatkozik más oldalakra, amelyeket a Weboldalról linkekkel lehet elérni. További részletek a 11) pontban.

4) FELELŐSSÉG

a) Felhasználónak tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlap korlátlan rendelkezésre állásáért.

b) Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

I) Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

II) Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást.

III) Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

IV) Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

V) Bármely szoftver nem megfelelő működése.

VI) Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

c) Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett, vagy közvetlen kárért, ami a honlaphoz való csatlakozás miatt Felhasználónál következett be.

d) Szolgáltató nem felelős semmilyen vélt, vagy valós jövedelem, vagy haszon kieséséért, amely a honlapon történt vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.

e) Szolgáltató nem vállal felelősséget arra az esetre, ha Felhasználó a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

f) Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

g) Szolgáltató bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a honlapon történt megjelenés időpontjától lép hatályba – az ezt megelőzően leadott, de még nem teljesített megrendelésekre ez természetesen nem érvényesíthető.

h) Szolgáltató bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, szabályait és / vagy a honlap tartalmát, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha így tesz.

i) Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a honlapon. Bármely Felhasználónak, aki nem ért egyet a módosításokkal, fel kell hagynia a vásárlással.

5) TERMÉKINFORMÁCIÓ

a) Felhasználó a megvásárolható áruk jellemzőit a konkrét termék és szolgáltatás információs oldaláról tudhatja meg.

b) A webáruház esetében a termékekről megjelenő képek általában a tényleges árut ábrázolják, amennyiben ettől jelentős eltérés van, az a kép mellett feltüntetésre kerül. A termékekhez kapcsolódó ismertető, leírás, használati utasítás pontatlanságáért az adott termék beszállítója a felelős. A meghirdetett események esetén a képek korábbi rendezvények fotói, az adott programra vonatkozóan a kép csak illusztráció, Eladót nem terheli kötelezettség a képen szereplő környezet, előadó, elrendezés, stb. biztosítására.

c) A vételár mindig az adott termék, szolgáltatás mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az áfa-t is. A feltüntetett árak forintban értendők, nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján Szolgáltató ajánlati kötöttsége nem áll be.

d) A konkrét vevői megrendelés visszaigazolásán szereplő termék és szolgáltatás árak Szolgáltató részéről közvetlen árajánlati tételnek minősülnek, melyet a Felhasználó nem köteles elfogadni. Szolgáltató közvetlen árajánlatára vonatkozóan Felhasználó hallgatása az árajánlat elfogadásának minősül.

e) A lean.org.hu/lean-konyvesbolt, a konferencia.lean.org.hu oldalak és a jelentkezes.lean.org.hu automatikusan küld megrendelés visszaigazolást.

6) MEGRENDELÉS

A honlapon a Szolgáltató kiadványokat (saját kiadású és továbbforgalmazott lean szakirodalmat és ehhez kapcsolódó kiegészítő termékeket), valamint vizuális menedzsment eszközöket forgalmaz, lean rendezvényeket szervez, melyeket a vásárlók/jelentkezők térítés ellenében tudnak igénybe venni. A kiadványok a honlap felső részén lévő menüsorban a „Könyvesbolt”-ra kattintva találhatók meg, az aktuális lean rendezvények pedig a honlap felső részén lévő menüsorban az „Workshopok”-ra illetve a „Konferencia”-ra kattintva találhatók meg. Az itt szereplő eseményekre online jelentkezés lehetséges.

Az egyes könyvekre vagy rendezvényekre ráklikkelve megjelenik azok leírása és a részletes tudnivalók. (Könyvek esetében a szerző, kiadó, leírás, tagi és normál ár, vizuális menedzsment eszközök esetében leírás, méret, szín, normál és tagi ár, események esetében az előadó, helyszín, pontos időpont, részvételi díjak).

a) Felhasználó megrendelést az online felületen, a megvásárolni kívánt termékek kosárba helyezésével, majd a pénztár felületen a teljesítéshez szükséges személyes adatok megadásával, ezen ÁSZF elfogadásával, illetve annak meghibásodása, vagy elérhetetlenné válása esetén, a Vevőszolgálat segítségével végezhet. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, a helyesbítésre a Felhasználó kérése alapján, a helyes adat megadását követően kerülhet sor. Az adatbeviteli hibákról, azok észlelése után Felhasználónak telefonon (+36 70 940 9449), vagy e-mailben (info@lean.org.hu) kell tájékoztatni a Szolgáltatót. Az adatbeviteli hibákból származó következményeket, költségek minden esetben a felhasználót terhelik.

b) A honlapon történt rendeléssel Felhasználó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

c) A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik. Megrendelés feladására a könyvesbolt esetében a hét bármely napján, egész nap van lehetőség. A konferencia.lean.org.hu oldalon és a jelentkezes.lean.org.hu oldalon csak a rendezvényt megelőző időszakban aktív a jelentkezési lehetőség. Ennek az időszaknak a hossza függ attól, hogy Szolgáltató mikortól tekinti a rendezvénnyel kapcsolatos információkat elégségesnek a jelentkezés megnyitásához.

d) A honlapról történő megrendelést Szolgáltató csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges mezőket maradéktalanul kitölti, vagy a telefonon történő megrendelés esetén, azokat maradéktalanul megadja és az előzetes díjbekérő ellenértékét átutalja, bankkártyás fizetés segítségével kiegyenlíti vagy utánvétes fizetés megjelölése esetén a csomagot kiszállító futárnak kifizeti.  Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a honlap üzemeltetője felelősséget nem vállal.

e) A megrendelés bármilyen módosításához Felhasználó kérje Szolgáltató vevőszolgálatának segítségét, a jelen Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségek bármelyikén.

f) A könyvesboltból történő megrendelés esetén Szolgáltató  előre utalás, illetve bankkártyás fizetés esetén a díjbekérőn megjelölt összeg beérkezésétől számítva 7 munkanapon belül megkezdi a megrendelés teljesítését, amennyiben a kiválasztott termék készleten van. Utánvétes megrendelés esetén Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követő 7 munkanapon belül kezdi meg a megrendelés teljesítését, amennyiben a kiválasztott termék készleten van.

g) A kiválasztott termék készlet hiánya esetén Szolgáltató értesíti Felhasználót a szállítás várható időszakáról, melyet Felhasználó visszaigazolással két munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételtől), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). Felhasználó részéről a visszaigazolás elmulasztása a megrendelés megerősítésének minősül.

h) Szolgáltató hangsúlyozottan felhívja Felhasználó figyelmét, hogy hibásan megadott kapcsolattartási vagy szállítási adatok esetén a megrendelés teljesítése nem lehetséges. A hibásan megadott adatokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

i) A szerződés a megrendelés elküldésével Szolgáltató és Felhasználó között létrejön, erről a Szolgáltató mindenkor elektronikus úton írásos visszaigazolást küld Felhasználó részére.

7) SZÁLLÍTÁS

A szállítás csak a lean.org.hu webáruházában szereplő termékek esetében lehetséges. A rendezvényeknél nem értelmezhető.

a) Terméket Szolgáltató külföldre kizárólag egyedi árajánlat alapján szállít.

b) A megrendelt könyvek kézbesítése a DPD futárszolgálat útján történik (a DPD futárszolgálat saját üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően, amely megtalálható a cég honlapján a https://www.dpd.com/hu/home/szallitas/aszf internetes címen), vizuális menedzsment eszközök esetén a kiszállításról a termékek gyártója, a BM System Kft. (6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 9. B. ép. Adószám: 14993141203) gondoskodik.

I) A szállítást megelőző napon Felhasználót Szolgáltató e-mailben értesíti a csomagok következő munkanapi érkezéséről.

II) A Küldeményt a futárszolgálat munkatársa a Címzettnek, illetve az egyéb jogosult átvevőnek személyes átadással kézbesíti. A Címzetten kívüli egyéb jogosult átvevőnek tekintendő a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő.

III) A futárszolgálat általi kézbesítés munkaidőben, 8 és 18 óra között történik. Ezért Felhasználó szállítási címként napközbeni (lakcímtől eltérő esetben például munkahelyi címet és átvevő nevet) adjon meg.

IV) A Címzettnek a futárszolgálat kiszállítási listáján kell igazolnia a Küldemény átvételét aláírásával, nevének nyomtatott betűvel való kiírásával, – nem természetes személy Címzett esetében – a Címzett nevének feltüntetésével és a Címzett nevében átvevő személy nevének nyomtatott betűvel való kiírásával. A Küldemény kézbesítését a Címzett a kiszállítási lista aláírásával erősíti meg, a csomagszámmal azonosítható kézbesítési bizonylaton.

V) Ha a Küldemény kézbesítése nem járt sikerrel, a futárszolgálat értesíti a Címzettet erről a tényről, és jelzi a csomag átvételének módját.

VI) A Küldemény átvevője köteles az átvételkor a Küldeményt a fuvarozó jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a Küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a fuvarozóval közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt az Eladónak haladéktalanul bejelenteni. Az átvevő köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

VII) Utánvét esetén a Küldeményt kizárólag Szolgáltató által megjelölt értékének kifizetése ellenében szolgáltatja ki a futárszolgálat munkatársa a Címzett részére.

VIII) Panasz előterjesztésére a futárszolgálat felé a Címzett is jogosult, illetve meghatalmazottja is. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a Címzett állítja, hogy a futárszolgálat által nyújtott Szolgáltatás vagy a futárszolgálat alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.

IX) A panaszt a futárszolgálat felé szóban, vagy írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) kell bejelenteni. A panaszbejelentésre a futárszolgálat a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb a panasz beérkezésétől számított harminc (30) napon belül írásban válaszol. Egy alkalommal, a panaszos egyidejű értesítése mellett, ez a határidő meghosszabbítható harminc (30) nappal.

X) Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

XI) Felhasználó a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a futártól a csomag bontását és tartalmának tételes átadását.

c) Szolgáltató az utánvéttel megrendelt termékeket kiszámlázza és kiszállítja. A megrendelés visszaigazolásának elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt áru visszaigazolt árát, valamint a szintén visszaigazolt szállítási költséget köteles kifizetni.

d) Felhasználó hibájából át nem vett küldemények szállítási és visszaszállítási díja Felhasználót terheli, ezért Szolgáltató nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét, hogy csak akkor adja le megrendelését, ha annak átvételét, illetve utánvét esetén a megrendelés összegének kifizetését az átvételkor biztosítani tudja.

e) Belföldi kiszállítás esetén a kiszállítás díja minden 30.000 Ft alatti megrendelés esetén bruttó 1.890 Ft. Amennyiben rendelése végösszege eléri (szállítási költség nélkül) a 30.000 Ft-ot, a kiszállítás Magyarország területén belül ingyenes. A szállítás pontos összegéről Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában tájékoztatja Felhasználót, melyet Felhasználó a díjbekérő összegének kiegyenlítésével elfogad. A postaköltség utánvétes fizetés esetén is szerepel a visszaigazoláson, az utánvét költségével növelve.

f) Szolgáltató fenntartja a jogot bármely szállítási mód előzetes értesítés nélküli ideiglenes vagy végleges szüneteltetésére.

8) FIZETÉS

a) Szolgáltató fenntartja a jogot bármely fizetési mód előzetes értesítés nélküli ideiglenes, vagy végleges szüneteltetésére.

b) A megrendelt termék vételárának, valamint a kiszállítás, és az esetleges utánvét díjának teljes kifizetéséig a termék Szolgáltató tulajdona marad.

c) Felhasználó az alábbi fizetési módok közül választhat a lean.org.hu oldalon működő webáruház esetében:

I) Fizetés az áru futártól történő átvételekor (Utánvét)

Felhasználó a kiszállított küldemény ellenértékét, a szállítási díjat és az utánvét költségét a futárnak készpénzben vagy bankkártyával, egy összegben köteles megfizetni. Ebben az esetben a kézbesítés kizárólag az ellenérték kifizetése és a futárszolgálat kiszállítási listájának aláírása (átvétel igazolása) után történik meg.

Az utánvét költsége a Felhasználót terheli, amely mértékéről a lean.org.hu elektronikus áruház fizetési rendszere és a megrendelés visszaigazolása ad tájékoztatást.

II) Fizetés Szolgáltató által a díjbekérőn megadott bankszámlaszámra

Ebben az esetben Felhasználó előre utalja a Szolgáltató által a díjbekérőn megadott összeget. A szállítás és a végszámla az ellenérték beérkezése után kerül kiküldésre.

III) Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés esetén a vásárlás minden esetben forintban történik, a vételár jóváírására forintban kerül sor. Nem forintban vezetett bankszámlához vagy hitelszámlához tartozó kártyával történő fizetés esetén az online bankkártyás fizetés során a más devizából forintra váltást a vásárló kártyakibocsájtó bankja végzi el, az általa meghatározott/biztosított árfolyamon, ez bankonként eltérő lehet. 

d) A konferenciára valamint a workshopokra, képzésekre és egyéb rendezvényekre való online jelentkezés esetén a megrendelést, és annak visszaigazolását követően a díjról a Szolgáltató díjbekérőt állít ki. Az ellenértéket a díjbekérőn szereplő adatok szerint kell megfizetni banki átutalással a díjbekérőt kiállító cég részére mindenkor a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra.

A szerződés az átutalással tekintendő teljesítettnek Felhasználó részéről. Az átutalás összegéről Szolgáltató – a rendezvényt megelőző utalás esetén – Előlegszámlát állít ki, melyet a rendezvényt követően nullás végszámla zár le. Amennyiben a jelentkezés kései időpontja miatt az utalás nem érkezik be a rendezvény előtt, úgy Szolgáltató egyetlen végszámlát állít ki. A számlákat Szolgáltató kipostázza a Felhasználó által megadott levelezési címre. A számlák befogadásához szükséges esetleges megrendelésszámokról (PO) a Felhasználó köteles gondoskodni és azokat Szolgáltató részére mielőbb megküldeni. Ezek késedelmes megadása nem módosítja a fizetési határidőt. A rendezvények esetén a helyszínen biztosított catering költsége továbbszámlázásra kerül, melynek minden adóvonzata Felhasználót terheli.

9) A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS ILLETVE FELMONDÁS JOGA

a) A fogyasztónak minősülő Felhasználó (önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívüli célok érdekében eljáró természetes személy) a megrendelése során élhet a 45/2014. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási illetve felmondási jogával. A 45/2014. Kormányrendelet teljes egészében megtekinthető  a linkre kattintva, annak elemei az ÁSZF szerves részei. Itt csak néhány lényeges elem kerül kiemelésre.

I) Felhasználó a termék kézhezvételének napjától számított 14 naptári napon belül, illetve szolgáltatás esetén a rendezvényt megelőző 14. naptári napig indokolás nélkül élhet elállási illetve felmondási jogával.

II) Felhasználó köteles a vásárlástól való elállás jogának gyakorlása esetén Szolgáltatónak a terméket visszajuttatni. A terméknek sértetlen állapotban, szállításra alkalmas csomagolásban kell lennie.

III) Felhasználó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

IV) Felhasználó elállási jogának jelzését megteheti Szolgáltató vevőszolgálati elérhetőségeinek bármelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén Felhasználó feltétlenül ajánlott küldeményként (célszerűen tértivevényesen) adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás keltezését. Felhasználó a megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza Szolgáltató címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Felhasználót terhelik. A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!

V) Szolgáltató köteles a Felhasználó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 naptári napon belül visszatéríteni.

b) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

10) REKLAMÁCIÓ, ÁRUCSERE, GARANCIA

a)  A megrendelt termékek hibája esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék visszaszállítását, cseréjét Szolgáltató saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a felhasználó (vásárló) ezen igényét előzetesen, Szolgáltató ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját Szolgáltató meg nem téríti.

b) Kellékszavatosság helyett a Felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Felhasználónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

c) A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Felhasználó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Felhasználót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

d) A Felhasználó jótállási igényét telefonon (+36 70 940 9449) e-mailben (info@lean.org.hu), a Szolgáltató ügyfélszolgálatán történő átvétel esetén személyesen, is bejelentheti a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a bejelentett szavatossági, illetve jótállási igényről jegyzőkönyvet vesz fel. A nem személyesen tett igénybejelentésről felvett jegyzőkönyvet a Szolgáltató a kijavított, kicserélt termékkel együtt juttatja el a Felhasználó részére.

e) Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@lean.org.hu címen, valamint a +36 70 940 9449 -es telefonszámon. A panaszkezelés nyelve: magyar. A Szolgáltató fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, amely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.

f) A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

A Felhasználó lakóhelye szerint illetékes békéltető testület:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu


Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu


Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu


Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jenei Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu


Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu


Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu


Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu


Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu


Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu


Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu


Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu


Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: endrediemese@szabkam.hu


Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu


Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu


Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Név: Dr. Jagasits József
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;

g) Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage). A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. 

11) ÉSZREVÉTEL, INFORMÁCIÓKÉRÉS

a) Felhasználó észrevételével, tájékoztatás kérési igényével Szolgáltató Vevőszolgálatához fordulhat a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott elérhetőségeken.

b) Az írásban elküldött Felhasználói panaszra legkésőbb 30 napon belül köteles Szolgáltató érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni.

12) HÍRLEVÉL, REKLÁM CÉLÚ ÜZENET

a) Bármely termék megrendelése vagy bármely rendezvényre történő jelentkezés során Szolgáltató kizárólag azokat az információkat kéri Felhasználótól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat kapcsolattartásra, a megrendelések teljesítésére és hírlevél küldésre használja fel és harmadik fél számára nem adja ki.

A megadott adatokat kiemelt biztonsággal, a 2011.évi CXII. törvény előírásainak megfelelően, az érintettek önkéntes hozzájárulásával kezeli. Ennek ellenére, az internet nyilvánossága miatt előfordulhat, hogy a rendszerbe idegen behatolások történhetnek és az adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a honlap üzemeltetőjét semminemű felelősség nem terheli.

Felhasználó adatai megadásával tehát önkéntes hozzájárulását /amely bármikor visszavonható/ adja a jelen pontban írtak szerinti megkeresésekhez, továbbá ahhoz, hogy a LEI Magyarországi Egyesülete és Lean Enterprise Institute Hungary Nonprofit Kft. a megadott személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig a jelen pontban írtak szerint kezelje és felhasználja. Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az info@lean.org.hu e-mail címen vagy Lean Enterprise Institute Hungary, 8200 Veszprém, Almádi út 3. postacímen. Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának esetleges visszavonását akár postai úton, akár e-mailben oly módon tegye meg, hogy abból Önt, valamint azt az e-mail címet, amelyre többé nem szeretne tájékoztató leveleket kapni, egyértelműen azonosítani tudjuk!

Felhasználó a törvény előírásai alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérheti adatai módosítását, illetve azok törlését vagy zárolását. Adatkezeléssel, adattovábbítással kapcsolatos levelét Szolgáltató köteles a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszolni.

Amennyiben Felhasználó az adatkezelés módjával nem ért egyet, a 2011.évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adat és Információszabadság hatósághoz fordulhat jogorvoslatért vagy a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait. A további, részletes adatvédelmi szabályokat az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.     

b) A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson a hírlevél szolgáltatásra is feliratkozott vásárlói részére, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszűntesse.

c) A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.

13) KAPCSOLATTARTÁS

Felhasználó a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy Szolgáltató elektronikus vagy hagyományos postai úton, statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár Felhasználóra nézve semmilyen negatív következménnyel.

14) Jogszabályi háttér

•          A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

•           151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

•          A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

•          a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

•          a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Vitás kérdésekben a bírósági illetékesség helye Veszprém.

15) Kapcsolódó weboldalak

A honlapon szerepel(het)nek olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalaira mutatnak, amelyek nem tartoznak Szolgáltató irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vannak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben nem képezi Szolgáltató garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott adatok, információk vonatkozásában. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatvédelmi nyilatkozatért, regisztrációért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

16) Egyéb feltételek

Felhasználó az ÁSZF elolvasását és értelmezését követően az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja és egyetért a működtető által biztosított szolgáltatások használatával kapcsolatban jelen felhasználási feltételekkel, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás felületein (kezelőfelület, kiküldött e-mail utolsó sorai, egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el, illetve Felhasználónak különböző üzleti partnerektől származó direkt e-mailben, SMS-ben és postai küldeményben ajánlatokat küldjön.

17) Feltételek módosítása

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, továbbá a honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben a Szolgáltató módosítja a jelen ÁSZF-et, minden esetben az ÁSZF módosított változata kerül a honlapon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató a honlapon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse az ÁSZF esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Felhasználó a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szoláltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

18) Vegyes rendelkezések

Jelen ÁSZF-et a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Felhasználó és a Szolgáltató kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen „ÁSZF” és „Adatvédelmi nyilatkozat” rendelkezései vonatkoznak.

Abban az esetben, ha bármi, amit a honlap tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-fel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

Amennyiben nem ért egyet a jelen szerződésben meghatározottakkal, illetve az abban foglaltakat nem tekinti magára nézve kötelező érvényűnek kérjük, haladéktalanul függessze fel a honlapon történő böngészést!

Köszönjük, hogy minket választott, kellemes vásárlást kívánunk!

Veszprém, 2021. február 23.