Lean Practitioner Program (LPP)

Projektalapú lean képzés nemzetközi tanúsítással


2 in 1 – Lean képzés és vállalati problémamegoldás egyben

A Lean Enterprise Institute (LEI) definíciója szerint küldetésünk, hogy jobbá tegyük a világot a lean szemlélet gyakorlásával, azaz „emberek, folyamatok és rendszerek fejlesztése, a vevői igények teljesítése érdekében, a lehető legkevesebb erőforrás felhasználásával.” (John Shook, LEI CEO).

Válaszul a vállalatok lean fejlődésük során fellépő kihívásaira, a 18 LEI szervezetből álló Lean Global Network (LGN) kifejlesztette a 8+2 napos Lean Practitioner képzési programot, mely a résztvevők lean tudásának és készségeinek fejlesztését hivatott szolgálni.

A nemzetközi Lean Practitioner Program (LPP) a Lean Global Network nemzetközi standardjaira épít, segíti a globális, közös lean szemlélet kialakulását és elterjesztését. Keretet biztosít az alapvető lean gondolkodás elsajátításához, annak gyakorlati alkalmazásához, támogatja a résztvevők személyes fejlődését és ezzel egy időben közvetlenül hat a vállalati teljesítmény javítására is.

A Lean Practitioner Program olyan tanuló közösség építését célozza meg, amely nem csak alkalmazza, hanem előre is mozdítja a globális lean mozgalmat, új lean tudást állít elő a folyamatos fejlesztés és tudományos gondolkodás (PDCA) meg nem szűnő alkalmazásával és eredményeinek megosztásával.

A program hatékonyan kombinálja a szimulációkon keresztül elsajátított tudás alkalmazását és a gemba-gyakorlatot, valamint a résztvevők személyes projektjein keresztül a valós problémák megoldását és ezzel az értékteremtés fejlesztését.

A program többek között a Barcelonai Egyetem posztgraduális MSc programjának (Industrial Plant Production and Management) alapját is képezi.

A program felépítése, folyamata

 • 13 képzési modul
 • 10 képzési nap
  • 8 képzési nap gemba-gyakorlatokkal
  • 1 nap coaching
  • 1 nap projekt prezentáció, vizsga
 • Mind a 10 nap kihelyezett, vállalati helyszínen
 • A képzési folyamat teljes időtartama 4-5 hónap, az első tréningnaptól, a projekt prezentáción keresztül, a tanúsításig
 • A képzés a LEI tudásbázisára épít, szimulációkon, gyakorlati példákon keresztül biztosítja a tapasztalati tanulást
 • A program sikeres elvégzését az LGN tanúsítványával igazoljuk

Mitől igazán gyakorlati ez a képzés?

 • A program 4-5 hónapja során minden résztvevőnek egy saját maga által választott, vállalati problémát kell feldolgoznia. Így a megtanult elmélet és annak gyakorlatban történő azonnali alkalmazása biztosítja az ismeretanyag mélyebb elsajátítását
 • Az egyéni projekteket az A3 problémamegoldó módszer segítségével kell megoldani, amely folyamatot a LEI trénerei támogatják szakmai mentorként
 • Az egyes modulok között további házi feladatok segítik az ismeretek elmélyítését
 • A tíz képzési nap helyszínét egy vagy két tagvállalatunk biztosítja, amely a saját, megszokott vállalati környezeten kívül teremt újabb lehetőséget a tanultak gyakorlására, alkalmazására

A program során szerzett ismeretek, képességek

 • az érték és a veszteségforrások meghatározásának képessége,
 • Toyota problémamegoldó folyamatának, a tudományos gondolkodás módszerének alkalmazása (PDCA),
 • kaizen, a folyamatos fejlesztés szemlélete,
 • a lean környezetben használatos idődefiníciók fontossága, számítása és mérése (pl. ütemidő, ciklusidő, átfutási idő),
 • a munka lebontása munkaelemekre, azok idejének meghatározása, a munka kiegyensúlyozása és standard munka kialakítása,
 • az értékfolyamatok jelenállapotának megértése és megrajzolása (VSM), a jövőállapot kialakítása és a fejlesztési stratégia kidolgozása,
 • folyamatos áramlás és a húzó elv alkalmazása,
 • a folyamat stabilitás alapjai, teljes eszközkihasználtság mutató (OEE) számítása és fejlesztése,
 • SMED fogalma, a módszer alkalmazása,
 • napi teljesítményelemző tábla kialakítása és alkalmazása, mint a fejlesztés alapja,
 • vizuális menedzsment rendszerek és 5S felépítése és szerepe a lean rendszerben, hatásuk a folyamatteljesítmény mutatókra,
 • A3 menedzsment folyamat alapjai,
 • Just-In-Time rendszer kialakítása és működtetése, a heijunka, a teljes körű alkatrész-nyilvántartás (PFEP) szerepe,
 • a minőség fogalma és alapjai egy lean környezetben – jidoka, poka-yoke,
 • a folyamatok ellátásához kapcsolódó fogalmak, elvek – kanban, FIFO, supermarket

Tanúsítás

 • Mit jelent a tanúsítás, mit értünk alatta? – A nemzetközi LGN tanúsítás azt igazolja, hogy a résztvevő elvégezte a kurzust, érti a lean menedzsment rendszer felépítését és működését, valamint képes a módszereket és eszközöket napi feladatai és projekt munkája során alkalmazni és ezzel javítani a vállalati folyamatok működésén.
 • Mit tanúsítunk? – Az elméleti lean tudást, melyet a szakirodalomból sajátítanak el a hallgatók, valamint a lean személet alkalmazásának képességét (projekt végrehajtása, valós folyamat fejlesztése, változások bevezetése).
 • Mi a tanúsítás alapja, menete? – A résztvevők értékelésének alapját a választott projektfeladat haladása és az egyes modulok között megoldandó házi feladatok minősége adja. Ezen felül a képzés utolsó napján a résztvevők a csoport és a LEI mentorok előtt bemutatják záró prezentációjukat.

A projektfeladattal szemben támasztott követelmények

 • a projektnek egy valós üzleti folyamatot kell fejlesztenie számszerűsíthető eredménnyel
 • követnie kell a megtanult problémamegoldó és A3 menedzsment folyamatot
 • fel kell használnia a lean szemlélet vonatkozó elveit, elemeit és eszközeit
 • a projektbe be kell vonni a területen dolgozó más kulcs szereplőket, a résztvevőknek velük együtt kell kidolgoznia és bevezetnie a változásokat
 • olyan megtakarítási potenciált kell feltárnia, amelynek következtében egy éven belül megtérül a munkáltató vállalatnak a képzésre kifizetett összeg

Ajánljuk mindazoknak, akik…

 • szeretnék megismerni a lean alapelveit és a Toyota Termelési Rendszerét, illetve ezeket a gyakorlatban alkalmazni
 • nem lean szakemberek, de szeretnék a termelési vagy kiszolgáló osztályukat lean elvek szerint vezetni, fejleszteni, valamint napi szinten gyakorolni a lean szemléletet és annak alapvető eszközeit
 • vezetőként vagy szakemberként, mérnökként aktívan részt vesznek a termelési és termeléstámogató folyamatok kialakításában és fejlesztésében, de nem rendelkeznek a lean alkalmazásának rutinjával
 • nem termelésben vagy termelőüzemben dolgoznak, de szívesen szélesítenék ismereteiket a lean szemlélet terén visszanyúlva a lean alapjaihoz
 • akik már ismerik alapszinten a lean szemléletet és annak eszközeit, de elakadtak ezek gyakorlati alkalmazásában
 • akik egy nemzetközi lean közösség szakmai nyelvét szeretnék elsajátítani, eddigi lean ismereteiket új alapokra helyezni

Kötelező irodalom

Robert Martichenko: Elemi lean – Mindent, amit a leanről tudok, az első osztályban tanultam

Toshiko Narusawa & John Shook: Kaizen Expressz

Mike Rother & John Shook: Tanulj meg látni

Ajánlott irodalom

Jeffrey K. Liker: A Toyota-módszer

James P. Womack & Daniel T. Jones: Lean szemlélet

John Shook: Vezesd a tanulást

James P. Womack: Gemba-séták

További információk

A programot Bereczki Csaba és Szalay Csaba, a Lean Enterprise Institute Hungary alapítói tartják.

A program nyelve magyar!

Helyszín: egyeztetés alatt

Időpontok: 
1-2. nap: egyeztetés alatt

3-4. nap: egyeztetés alatt

5-6. nap: egyeztetés alatt

7-8. nap: egyeztetés alatt

Coaching nap: egyeztetés alatt

Vizsganap: egyeztetés alatt

A coaching alkalom és a záróvizsga helyszíne a résztvevőkkel közösen kerül meghatározásra.

Részvételi díj (tagoknak):
850.000,- Ft + ÁFA / fő

Részvételi díj (nem tagoknak):
1.215.000,- Ft + ÁFA / fő

A részvételi díj tartalmazza a 3 kötet kötelező irodalmat (Elemi lean, Kaizen Express, Tanulj meg látni), A3 segédlapokat, a képzés kinyomtatott jegyzetét, a Lean Global Network (LGN) tanúsítványát, valamint az ebédek és a szünetekben felszolgált kávé, üdítők árát.
A program költsége azonban nem tartalmazza az ajánlott irodalmakat, valamint a képzési napokra történő utazás költségét, szervezését.

Tovább a Tagfelvétel oldalra

Jelentkezésed beérkezése után előlegbekérőt küldünk, az ott feltüntetett banki adatok alapján várjuk a részvételi díj átutalását, legkésőbb a program előtti napig. A programokon való részvétel feltétele a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a részvételi díj befizetése. A részvételi díjak természetbeni juttatásnak minősülő tételeit (étel, ital) adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, amelyek megfizetése a megrendelő feladata, ezért a részvételi díjakról kiállított számla minden esetben külön fogja tartalmazni a természetbeni juttatások mértékét. A részvétel lemondása a rendezvény előtt több mint 14 nappal díjmentesen, 14 és 7 nap között a részvételi díj 50%-ának, a rendezvényt megelőző 7 napon belül pedig a teljes díj megfizetésével lehetséges. Jelentkezésével kijelenti, hogy a regisztrációs feltételeket megismerte, azokat maradéktalanul elfogadja.

Kihelyezett, magyar nyelvű képzéseinkkel kapcsolatban kérd ajánlatunkat az [email protected] e-mail címen.

Bereczki Csaba

Bereczki Csaba a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd ezt követően pályáját a gyártás, termelés területén kezdte el. A GE-nél ismerkedett meg a Six Sigmával és a lean szemlélettel, illetve kezdte el ezeket az elveket a gyakorlatban is alkalmazni és elterjeszteni. Multinacionális vállalatoknál – többek között Morgan Carbon, BNP Paribas, Avis Budget Group – szerzett vezetői tapasztalatot gyártás, ellátási lánc, bank, szolgáltatás és szolgáltató központ működés terén. Ezeknél a vállalatoknál a lean szemléletű működés kialakítását, vagy a működési kiválósági programokat támogatta operatív, folyamatfejlesztési, illetve lean szakmai vezetőként kezdetben Magyarországon, majd később Európa szerte. 2014 óta az Integrated Consulting Group csapatának is tagja.

2011 óta alapítóként és elnökségi tagként a Lean Enterprise Institute magyarországi szervezetét építi, a nemzetközi Lean Global Network (LGN) több munkacsoportjának is tagja. A 2014-ben elindult Bosch Lean Akadémia pilot projekt vezetője (LEI), a gemba tanulási modell egyik kifejlesztője, valamint vezető oktatója.

Szalay Csaba

Szalay Csaba 2003 óta foglalkozik gyártó és szolgáltató vállalatok lean szemléletű fejlesztésével. A Pannon Egyetemen szerzett először műszaki menedzser, majd közgazdász szakon diplomát, ezt követően szakmai pályáját a Zollner Elektronik Kft-nél, egy közel 3000 főt foglalkoztató német tulajdonú autóipari beszállítónál indította el, ahol négy évig dolgozott a vállalat termelő üzemeinek lean transzformációján.

2006-ban kezdett el lean trénerként és tanácsadóként dolgozni, a Hexolut Consulting Kft. egyik alapítója és tulajdonosa. Szakmai pályafutása során számos gyártó (pl.: Audi, Continental, Festo-AM, Fiorentini, Grundfos, Herendi Porcelánmanufaktúra, Viessmann, Volkswagen Slovakia) és szolgáltató (pl.: CIB Bank, E.ON, OBI) vállalattal dolgozott együtt a szervezetek működésének és a munkatársak készségeinek lean elvek mentén történő fejlesztésén.

Nem csak külső tanácsadóként hanem vállalati vezetőként is lehetősége nyílott a vállalatok lean átalakulását támogatni és irányítani. A Lean Enterprise Institute magyarországi szervezetével az E.ON Hungária Zrt-nél dolgozott először együtt a vállalati munkatársak problémamegoldó készségének fejlesztésén. A lean szakértői csapat vezetőjeként itt részt vett a cégszintű lean átalakulási projekt operatív irányításában és feladata volt a vállalati lean transzformáció szakmai programjának fejlesztése.

2014 óta a LEI partnere és lean coachként a szervezet több fejlesztési és tréning programjának szakmai vezetője. A 2015-ben Magyarországon is elindított Lean Practitioner Program trénere.

A Pannon Egyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen rendszeresen tart lean témában előadásokat nappali tagozatos, illetve MBA hallgatók részére. 2016 januárjától a  Kürt Akadémia Agilis vezető képzési programjának oktatója, ahol A3 menedzsment témakörben tart workshopot a kurzus résztvevői számára.