Mi az értékfolyamat-térképezés?

Mi az értékfolyamat?
Miért alapvető eszköz az értékfolyamat-térképezés?
Fókuszálj vevőidre és arra, hogy számukra mi az érték!

Részlet a Tanulj meg látni című könyvből

A cikk elolvasásához szükséges idő: kb. 4 perc

Szerzők: Mike Rother és John Shook 

Fordította: Király Zoltán

Ha eddig ismeretlen fogalom volt az értékfolyamat, e definícióval tisztázhatjuk: Az értékfolyamat értékteremtő és nem értékteremtő tevékenységek összessége, amelyek jelenleg szükségesek ahhoz, hogy a termékeket végigvezessék a két nélkülözhetetlen fő folyamaton:

1) termelési folyamat, az alapanyagtól a fogyasztóig,

2) tervezési folyamat, az elképzeléstől a termék bevezetéséig.

Könyvünk a vevő igényeiből kiindulva tekinti át a termelési folyamatot, az alapanyagig visszavezetve. Ez az a folyamat, amit általában a lean termeléshez kapcsolunk – és amivel sokaknak meggyűlik a baja a lean módszerek bevezetésekor.

Az értékfolyamat fogalma új szemléletet ad: a termelést nemcsak különálló lépéseiben, hanem teljes folyamatában látjuk, így az egészet egyben fejleszthetjük, s nem csupán egyes fázisait optimalizáljuk. Ám ha tényleg az egészről szeretnénk képet kapni, több vállalaton s még több üzemen át lépésről lépésre kell követnünk az utat, amit a termék bejár. A teljes folyamat feltérképezése kezdetnek túl nagy falat lenne.

E könyv az üzemi termelési folyamatokat mutatja be, beleértve a kiszállítást a vevőhöz, valamint az anyagok és alkatrészek beszállítását. Először megtervezzük a folyamat jövőállapotát, majd azonnal nekikezdhetünk a terv megvalósításának. Ez a megfelelő szint a térképezés elvégzésére és a lean szemlélet gyakorlati bevezetésére.

Ahogy nő a leanben szerzett tapasztalatunk és ezzel a magabiztosságunk, kezdhetünk kijjebb tekinteni: a gyárból kiindulva, az alapanyagtól a vevőig kirajzolódó teljes értékfolyamat-térkép elkészítéséig. Ne feledjük: a nagyvállalatoknál a folyamat a cég több üzemén is átgörgeti a terméket, tehát a térképezést mielőbb ki kell terjeszteni az összes üzemben zajló folyamatra!

Az értékfolyamat-térképezés olyan egyszerű papír és ceruza alapú eszköz, aminek segítségével megismerhetjük a termék értékfolyamatában végbemenő összes anyag- és információáramlást. A módszer nagyon egyszerű: kövessük a termék termelési folyamatát a vevőtől a beszállítóig, és ábrázoljuk vizuálisan az anyag- és információáramlás minden lépését, majd tegyük fel a kulcskérdéseket és rajzoljuk meg az értékfolyamat jövőállapot-térképét!

E folyamat minduntalan megismétlésével ismerhető meg a legegyszerűbben – és tudomásunk szerint a legalaposabban – az értékteremtés, és azon belül is kiemelt hangsúllyal a veszteségek forrásai.

MIÉRT ALAPVETŐ ESZKÖZ AZ ÉRTÉKFOLYAMAT-TÉRKÉPEZÉS?

  • Olyan vizuális eszköz, amelynek segítségével a termelés nemcsak egyes lépéseiben (pl. szerelés, hegesztés stb.), hanem egész folyamatában megjeleníthető˝.
  • Segít, hogy az értékfolyamatban ne csak a veszteségeket, hanem a forrásaikat is azonosíthassuk.
  • Közös nyelvet teremt a termelési folyamatok megvitatásához.
  • Nyilvánvalóvá teszi a folyamatokra vonatkozó döntéseket, amiket meg lehet vitatni: a döntéshozatal nem a napi rutin része, így nem sikkadnak el a problémás pontjai.
  • Összeköti a lean alapelveit és technikáit, így elkerülhető˝ a szétaprózódásuk.
  • Alapot nyújt a bevezetési tervhez. Az értékfolyamat-térképek tervrajzként szolgálnak a lean bevezetéséhez azáltal, hogy segítenek megtervezni a vállalaton belüli folyamatok működését. Házat sem lehet tervrajz nélkül építeni!
  • Megmutatja az anyagáramlás és az információáramlás közti kapcsolatot. Ezt semelyik más módszer sem biztosítja, csak a térképezés.
  • Sokkal hasznosabb, mint a nem értéknövelő lépéseket, az átfutási időt, a szállítási távolságot, a készlet mennyiségét számolgató kvantitatív módszerek és alaprajzok. Az értékfolyamat-térképezés olyan kvalitatív módszer, amelynek segítségével részletesen meghatározzuk az áramláshoz szükséges működés feltételeit. A számok hasznosak a sürgősség érzetének kialakításához és az előtte/utána típusú mérésekhez, az értékfolyamat feltérképezése pedig segít pontosan meghatározni, hogy e számokra miképp lehetünk hatással.

Az értékfolyamat-térkép készítésének gyakorlásával alakítható ki a lean szemlélet. Ne feledjük: a térképezés csak eszköz, és nem a lean átalakulás lényege! A lényeg az értékteremtő folyamat létrejötte. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy előképünk, szakszóval: víziónk legyen róla. A térképezés segít a folyamat megismerésében és az ideális – de legalább valamely fejlettebb – állapot megfogalmazásában.

Nem kell most azonnal futni és feltérképezni az összes értékfolyamatot! Ez az eszköz akkor hasznos, ha az üzemben használjuk, olyan értékfolyamatok térképezésére, amelyeket azután meg is valósítunk. Ha változtatni akarunk a folyamaton, készítsünk jövőállapot-térképet!

Új termelési folyamat tervezésében vagy új gyártásütemezési rendszer bevezetésekor jó, ha elképzeljük a célt, és jövőállapot-térképet rajzolunk; ha le akarjuk váltani a termelési vezetőket, a jövőtérkép segít a hatékony váltásban és a folyamosság fenntartásában.

Könyvajánló

Rövidebb átfutási időt szeretnél elérni?

Szeretnéd alacsonyabb költségen működtetni a folyamatokat?

Célodul tűzted ki a veszteségforrások megszüntetését?

Tanulj meg látni

Az értékfolyamat-térképezésnek nevezett módszer kivételesen hatékony eszköz lehet a fenti célok megvalósításban. A módszer elsajátításának leghatékonyabb eszköze pedig Tanulj meg látni című könyv.