Mi a VSM, azaz az értékfolyamat-térképezés?

Mi az értékfolyamat?
Miért alapvető eszköz az értékfolyamat-térképezés?
Hogyan találd meg a veszteségeket és azok forrását?

Részlet a Tanulj meg látni (Learning to See) című könyvből

Szerzők: John Shook, Mike Rother

A cikk elolvasásához szükséges idő: kb. 3 perc

„Ha eddig ismeretlen fogalom volt az értékfolyamat, e definícióval tisztázhatjuk:
Az értékfolyamat értékteremtő és nem értékteremtő tevékenységek összessége, amelyek jelenleg szükségesek ahhoz, hogy a termékeket végig vezessék a két nélkülözhetetlen fő folyamaton:

1) termelési, szolgáltatási folyamat, az alapanyagtól a fogyasztóig,

2) tervezési folyamat, az elképzeléstől a termék, szolgáltatás bevezetéséig.

Könyvünk a vevő igényeiből kiindulva tekinti át a termelési folyamatot, az alapanyagig visszavezetve. Ez az a folyamat, amit általában a lean termeléshez kapcsolunk – és amivel sokaknak meggyűlik a baja a lean szemlélet alkalmazásakor.

Mi a VSM (értékfolymat-térképezés) videó

Az értékfolyamat fogalma új szemléletet ad: a termelést – vagy egy szolgáltatás létrejöttét – nemcsak különálló lépéseiben, hanem teljes folyamatában látjuk, így az egészet egyben fejleszthetjük, s nem csupán egyes fázisait optimalizáljuk. Ám ha tényleg az egészről szeretnénk képet kapni, több vállalaton s még több üzemen, irodán át lépésről lépésre kell követnünk az utat, amit a termék, szolgáltatás bejár.

A teljes folyamat feltérképezése kezdetnek túl nagy falat lenne.

értékfolymat

E könyv az üzemi termelési folyamatokat mutatja be, beleértve a kiszállítást a vevőhöz, valamint az anyagok és alkatrészek beszállítását. Először megtervezzük a folyamat jövőállapotát, majd azonnal nekikezdhetünk a terv megvalósításának. Ez a megfelelő szint a térképezés elvégzésére és a lean szemlélet gyakorlati alkalmazására.

Ahogy nő a leanben szerzett tapasztalatunk és ezzel a magabiztosságunk, kezdhetünk kijjebb tekinteni: a gyárból kiindulva, az alapanyagtól a vevőig kirajzolódó teljes értékfolyamat-térkép elkészítéséig. Ne feledjük: a nagyvállalatoknál a folyamat a cég több üzemén is átgörgeti a terméket, tehát a térképezést mielőbb ki kell terjeszteni az összes üzemben zajló folyamatra!

Az értékfolyamat-térképezés olyan egyszerű papír és ceruza alapú eszköz, aminek segítségével megismerhetjük a termék értékfolyamatában végbemenő összes anyag- és információáramlást. A módszer nagyon egyszerű: kövessük a termék, vagy szolgáltatás előállításának folyamatát a vevőtől a beszállítóig, és ábrázoljuk vizuálisan az anyag- és információáramlás minden lépését.

Ezt követően tegyük fel a kulcskérdéseket és rajzoljuk meg az értékfolyamat jövőállapot-térképét!

E folyamat minduntalan megismétlésével ismerhető meg a legegyszerűbben – és tudomásunk szerint a legalaposabban – az értékteremtés, és azon belül is kiemelt hangsúllyal a veszteségek forrásai.

Az értékfolyamat-térkép készítésének gyakorlásával alakítható ki a lean szemlélet. Ne feledjük: a térképezés csak eszköz, és nem a lean transzformáció lényege! A lényeg az értékteremtő folyamat létrejötte. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy előképünk, szakszóval: víziónk legyen róla. A térképezés segít a folyamat megismerésében és az ideális – de legalább valamely fejlettebb – állapot megfogalmazásában.

Vízió ábra

Nem kell most azonnal futni és feltérképezni az összes értékfolyamatot! Ez az eszköz akkor hasznos, ha az üzemben használjuk, olyan értékfolyamatok térképezésére, amelyeket azután meg is valósítunk. Ha változtatni akarunk a folyamaton, készítsünk jövőállapot-térképet!

Új termelési folyamat tervezésében vagy új gyártásütemezési rendszer bevezetésekor jó, ha elképzeljük a célt, és jövőállapot-térképet rajzolunk; ha le akarjuk váltani a termelési vezetőket, a jövőállapot-térkép segít a hatékony váltásban és a folyamatosság fenntartásában.

Anyag- és információáramlás

A termelési folyamat említésekor először általában az üzemszintű anyagáramlásra gondolunk. De létezik egy másik folyamat is: az információáramlás. Ez ad utasítást az egyes folyamatlépéseknek a következő teendőjükről.

termelési folyamat ábra

Az anyagáramlás és az információáramlás ugyanannak az éremnek a két oldala, ezért mindkettőt fel kell térképezni. A lean rendszerekben egyforma figyelmet szentelnek az információ és az anyag áramlásának. Lehet, hogy a Toyotánál és beszállítóinál is más tömegtermelőkkel azonos megmunkáló műveleteket (pl. préselés, hegesztés, összeszerelés) végeznek, de a Toyota üzemeiben a többi tömegtermelőkétől merőben eltérő termelésirányítás működik.

Egy fontos kérdést kell feltennünk magunknak: Hogyan kell az információt áramoltatni ahhoz, hogy a művelet csak azt és akkor készítse el, ami és amikor a következő művelethez kell?

Egyetlen termékcsalád kiválasztása

Mielőtt nekifogunk, fontos megértenünk, hogy egyetlen termékcsaládra kell koncentrálnunk Az ügyfeleink nem foglalkoznak minden termékünkkel, csak egy bizonyos cikk érdekli őket. Ezért nem kell mindent feltérképezni, ami átmegy az üzemen. Hacsak nem egyetlen terméket gyártó kisüzemünk van, minden más esetben túl bonyolult feladat az összes termelési folyamat térképezése.

Az értékfolyamat-térképezés során végig követjük az üzemen belül a kiválasztott termékcsalád előállítási folyamatának minden egyes lépését (anyag- és információáramlást egyaránt), és ezt rajzoljuk fel a térképen.

A termékcsalád kiválasztásakor a vevő szemszögébe kell belehelyezkednünk. A termékcsalád olyan termékek csoportja, amelyeket hasonló műveletekkel és azonos berendezésekkel állítanak elő. Ennek ellenére nem szerencsés, ha a termelési műveletek megfigyelésével akarjuk megkülönböztetni a termékcsaládokat, hiszen egy-egy művelet több termékcsalád előállításában is azonos lehet.

A kiválasztott termékcsaládot adatszerű pontossággal kell meghatároznunk: mennyi különböző cikkszámú késztermék tartozik a családba, milyen gyakran és mekkora mennyiséget rendel belőle a fogyasztó.

Ha nagyon bonyolult a termékpalettánk, szerkesszünk mátrixot, amelynek egyik tengelyét a szerelési lépések és berendezések, a másikat a termékek adják.”

Termékcsalád mátrix

Könyvajánló

Rövidebb átfutási időt szeretnél elérni?

Szeretnéd alacsonyabb költségen működtetni a folyamatokat?

Célodul tűzted ki a veszteségforrások megszüntetését?

Tanulj meg látni

Az értékfolyamat-térképezésnek nevezett módszer kivételesen hatékony eszköz lehet a fenti célok megvalósításban. A módszer elsajátításának leghatékonyabb eszköze pedig Tanulj meg látni című könyv.