Tagfelvétel

“Az Egyesület rendes tagja lehet bármely nagykorú magyar és külföldi állampolgárságú természetes személy és jogi személy, akit az elnökség a tagok sorába felvett és írásban nyilatkozik arról, hogy az Egyesület alapszabályát elfogadja, kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori tagdíjat megfizeti és az Egyesület céljainak megvalósításában részt vesz.” – részlet a LEI Magyarországi Egyesülete alapszabályának IV. pontjából.

Mindamellett, hogy az Egyesület a tagok számára számos kedvezményt biztosít, a tagsági jogviszony egyben az Egyesület tevékenységének, küldetésének elismerését és támogatását is jelenti. Jelentkezésével hozzájárul céljaink megvalósításához, népszerűsítéséhez!

lean_tagsag

Célunk a szakma iránt elkötelezett magyar lean tanácsadók, szakértők bevonása is, akár kerekasztal beszélgetés formájában, akár weboldalunkon közzétett szakmai publikációk formájában. Kérjük a lean tanácsadókat, hogy ezek a felületek a lean szakmáról szóljanak – elkötelezett lean szakértők építő együttműködésével – ne pedig a tanácsadó cégekről. Mindezek következtében a tanácsadók, szakértők tagfelvételi kérelmét, szakmai támogatását magánszemélyként, nem pedig tanácsadó cégként várjuk.
A tagsági jogviszony a tagdíj beérkezésének napjától kezdődik és egy teljes évre szól! (nem naptári évre vonatkozik!)

Tagfelvétel folyamata

Tisztában vagyunk vele, hogy a következő folyamat nem lean, azonban a jelenlegi szabályok, paradigmák nem teszik lehetővé a tagfelvétel elektronikus kérelmezését. Sajnos szükséges az eredeti, aláírt, postán beküldött nyomtatvány.

  1. Az alábbi, megfelelő tagfelvételi kérelem letöltése [mentés], kitöltése, postázása
  2. Érkeztetés, tagfelvételi kérelem jóváhagyása
  3. Tagdíjbekérő kiállítása, visszaküldése a jelentkező számára
  4. Éves tagdíj átutalása az Egyesület számára
  5. Tagság aktiválása az utalás megérkezésekor

Nyomtatványok