Az én lean történetem

Az én lean történetem


toszegi_attila_nagykepNemzetközi Lean Konferenciánk egyik vendége Roberto Priolo volt, aki a Lean Global Network (LGN) által nemrégiben elindított Planet Lean oldal főszerkesztője. Roberto – csak úgy mint Daniel Jones, illetve Buket Kanber a török testvérszervezetünktől – a lengyel szervezet konferenciájáról jött át hozzánk, hogy részletesebben megismerkedjen Egyesületünk működésével, Nemzetközi Lean Konferenciánk felépítésével. A konferencia ideje alatt interjút készített Tószegi Attilával, a zuglói Herman Ottó Általános Iskola igazgatójával. Az interjú itt magyar nyelven olvasható.


Az eredeti, angol nyelvű cikk itt olvasható

Az én lean történetem

A cikk elolvasásához szükséges idő: kb. 3 perc

Írta: Roberto Priolo főszerkesztő
Planet Lean

kezek_kpMegismerkedésem a leannel igencsak szokatlan. Mondhatnám, már évek óta használom anélkül, hogy igazából tudnék róla. Egy budapesti általános iskola igazgatójaként nem állíthatom, hogy az évek alatt sokszor találkoztam volna a lean szemlélettel. Mindezek ellenére a Herman Ottó Általános Iskola oktatási rendszerének megreformálására tett kísérletemet olyan alapelvek táplálták, mint a kollaboráció, kommunikáció, kritikai gondolkodás és kreativitás. Mi ezt nevezzük 4K-nak. Nem ezek jelentik egy lean szervezet alapjait?

Minket az különböztet meg más iskoláktól, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a kompetenciaalapú oktatásra. Azaz pedagógiánk középpontjában az áll, hogyan szerezhetnek használható tudást diákjaink. Iskolánk jövőképét alakítottuk épp, amikor a Microsoft Magyarország megkeresett minket, hogy csatlakozzunk a Partners in Learning Programhoz. A kezdeményezés célkitűzése, hogy forradalmasítsa az oktatást a tanárok képzésén és a nekik szánt innovatív alkalmazásokon keresztül. Mondanom sem kell, amikor a szülőknek és tanároknak is beszéltem erről, mindnyájuk érdeklődését felkeltettem.

Célunk az, hogy tanulóink kezébe egy túlélő csomagot adjunk a 21. századhoz. Ez azt jelenti, hogy bizonyos képességek fontos szerepet kapnak a hagyományos tantárgyak tanításakor (ezért a 4K-ra alapozva minden tantárgy tanmenetét újragondoltuk). Diákjainkat problémamegoldásra, kritikai gondolkodásra, hatékony kommunikációra és együttműködésre, csapatmunkára, modern technológiák alkalmazására tanítjuk.

Iskolánk 1911-es megalapítása óta mindig élen jártunk az oktatásban. Legnagyobb célkitűzésünk, hogy építsünk erre a százéves hagyományra, és megalapozzuk az elkövetkezendő 100 évünket. Iskolánk mottója tökéletesen visszaadja ezt a filozófiát. Herman Ottó szavaival élve: „Legyünk büszkék arra, amik voltunk, s igyekezzünk különbnek lenni annál, amik vagyunk.” Ugye, hogy egybevág?

Idén áprilisban lehetett, amikor először olvastam egy könyvet a leanről, miután előadónak hívtak a Lean Enterprise Institute, Hungary által szervezett Nemzetközi Lean Konferenciára. A PDCA azonban működésünk lételeme már több mint egy évtizede. Mára elértünk arra a pontra, ahol minden tanárunk átvette a PDCA ciklust és rendszeresen alkalmazza is. Elérkezett az idő, hogy tanulóinkkal is megismertessük ezt a módszert.

Ami a tanárokat illeti, az elmúlt években az ő fejlődésük révén tudott az iskola jelentős előrelépést tenni. Ők jelentik a legnagyobb erősségünket. A kapcsolatom velük radikálisan megváltozott az idők során: mindent közös erőfeszítéssel teszünk, és ez erőt ad nekünk. Az új elvek bevezetésével sok problémánk oldódott meg, és sok új ötlet született.

toszegi_attila_eloadasKözösen munkálkodunk és összedolgozunk, hogy elérjük céljainkat. És valóban, számos sikert tudunk felmutatni. Többek között, az elmúlt 20 évben iskolánk tanulóinak száma 48%‑kal nőtt, összesen majdnem 700 főre. 2008 és 2013 között diákonként 8%-kal csökkent az iskola fenntartási költsége, szám szerint 484.000 Ft-ról 445.000 Ft-ra.

Magyarország 300 legjobb iskolája között tartanak minket számon. Ezt bizonyítják az országos mérési eredményeink. Jó pár család azért költözött a körzetünkbe, hogy gyerekeik a Herman Ottóba járhassanak.

Felismertük, hogy felelősséggel tartozunk azért a 80 fiatalért, akik évente nálunk ballagnak el, és kezdik meg középiskolai tanulmányaikat. A megfelelő készségekre van szükségük, hogy bátran szembe tudjanak nézni az élet adta kihívásokkal. Ennek tükrében iskolaként pedagógiai programunk folyamatos megújítása a feladatunk, hogy kellő időben és mértékben alkalmazkodjunk a világ változásaihoz.