Lean IT workshop

Angol nyelvű, nyitott Lean IT workshop

steve_bell_at_LGN

Szeptember utolsó hetében Egyesületünk vendége volt Steve Bell a Lean Enterprise Institute egyik hivatalos oktatója, a Lean IT című nagy sikerű, Shingo díjas könyv szerzője (szintén ő írta a 2006-ban kiadott Lean Enterprise Systems, valamint az idén szeptemberben megjelent Run Grow Transform: Integrating Business and Lean ITcímű könyveket). Azon a héten egy 1 napos Lean Office, valamint egy 2 napos Lean IT workshopot rendeztünk az ő közreműködésével, valamint az SAP és Lufthansa Systems vállalatoknál tett egy-egy napos Gemba bejárást.

Terveink szerint minden évben biztosítunk lehetőséget a téma iránt érdeklődőknek, hogy ilyen módon is bővíthessék lean ismereteiket az IT területén. A következő Lean IT workshop tervezett időpontjával kapcsolatban kérjük, érdeklődjön az info@lean.org.hu e-mail címen.

Az alábbiakban a szeptemberi workshop résztvevőinek visszajelzéseit, valamint a program részletes leírását olvashatják.


Lean IT Workshop – résztvevők visszajelzései
2012. szeptember 27-28.

Újabb mérföldkő a LEI Magyarországi Egyesületének életében (egyúttal az első ilyen lean esemény Magyarországon) a szeptember 27-28-án lezajlott 2 napos Lean IT workshop. Ezen alkalommal a Lean IT alkalmazásának esettanulmányait és elméleti hátterét Steve Bell-től, a témában három könyvet is jegyző, Shingo díjas szerzőtől hallgathatták meg a résztvevők.

Kiemelt fontosságot kapott a vizuál menedzsment és annak szerepe a fejlesztési folyamatokban vagy pusztán a csapatmunkában, a napi rutinok szervezésében. Tekintettel arra, hogy a résztvevők többsége alapvetően „magas” technológiát használ a folyamatai vagy a fejlesztései során, izgalmas eszmecsere alakult ki a „papír és ceruza” koncepcióval kapcsolatosan. Az igazi értékteremtő mivoltát a beszélgetésnek pedig mi sem jellemzi jobban, mint az „ezt hétfőn megcsináljuk” kijelentés.

Teret kapott a „bevezetés (implementation) személetű” és „átalakító (transformative) szemléletű” megközelítések közötti különbség, ahol is Steve megemlítette az adaptív tervezés fontosságát, mint lehetőséget a bizonytalan környezet menedzselésére. Steve számos példákat hozott arra is, hogy érdemes visszalépni azokhoz alapokhoz is, melyekről már feltételezzük, hogy jól működik, hiszen számos esetben derül vagy derült ki, hogy nem ez a valóság. „A tudatos problémamegoldás egy folyamatosan fejleszthető képesség” jegyezte meg a visszatérő problémák kezelésével kapcsolatosan.

A workshop alatt elidőztünk a vállalati értékfolyam és az IT folyamatok összefonódásánál, valamint a napi menedzsment rutinoknál – érintve a Lean Leadership feltárt vagy feltárás alatt lévő témakörét is.

A második napon részletesen foglalkozott a workshop a szoftverfejlesztés témakörével és a lean, kanban, Agile, Scrum, stb. módszerek kapcsolatával. Nagy örömmel hallhattuk azt a megjegyzését, hogy nem az a fontos, melyik a jobb módszer, hanem az, mit tud tanulni egyik a másiktól. A témák között szerepelt a Működési modellek kérdése is, a résztvevők egy helyzetgyakorlat során értékelhették saját cégüket, azon belül a funkciókat vagy az értékfolyamaikat az integráltság / szabványosítottság mátrixban. A kérdés adta magát: van helyes irány, vagy megközelítés?

Természetesen nem maradhattak ki az ERP rendszerek és azok lean szemléletű alkalmazása, kialakítása, a gyártás és az IT viszonya és nézőpontjai a fejlesztések, Kaizenek tükrében.

Értékes gondolatokkal gazdagította a résztvevőket az a kis gyakorlat is, amiben fel kellett sorolni a cégüknél a különböző alkalmazásokat. Javaslom, ezt mindenki próbálja ki otthon, ha van szabad 5 perce…

A program utolsó része a Lean Menedzsment Rendszereket fedte le, benne a vezetői szerepekkel – a téma magában megér egy hosszabb lélegzetvételnyi időt.

A program zárásaként visszatekintettünk a két napra és arra, mit tanultunk. A legtöbben az Lean IT vonatkozásában az Értékfolyam térképet, a Vizuál menedzsmentet és a Lean Leadership témát emelték ki. Ami a résztvevők többsége szintén kiemelt, azok a részek voltak, amikor egy témát több oldalról megvilágítva beszéltünk át és tanultunk egymástól.

Összefoglalva, a workshop elérte a célját, első ilyen témában megrendezett eseményként, tanultunk és megosztottunk egymással és megállapodtunk abban, hogy ez az igazi értékteremtés, amit folytatni érdemes és szükséges – Steve pedig megígérte, hogy hamarosan visszatér Magyarországra, hogy segítségével együtt építhessük a Lean IT szakmaiságát hazánkban is.

Bereczki Csaba, folyamatfejlesztési igazgató
Avis Budget Group BSC Kft.

Értelmes emberek, más helyekről, más nézőpontokból, mégis azonos problémákat fogalmaztak meg, felpezsdítő beszélgetéseket folytattak az IT hatékonyság érdekében, lean szemléletben. Steve Bell úttörője a témának, segített kicsit másképp szemlélni ezt a világot. Hatékonyabb alkalmazások és fejlesztés, fókuszáltabb üzemeltetés, racionális architektúra a cél, melyet az üzlet, a fejlesztés és az üzemeltetés összefogása valósíthat meg. Megerősítést és új ötleteket kaptam, köszönöm Steve-nek és a csapatnak!

Kresz Balázs, szolgáltatásfejlesztési vezető/Service Development and Consultation Segment Manager
S&T Consulting Hungary Kft.

steve_bell_lean_itA mindennapi életben, amikor processzekről, tervezésről, optimalizálásról beszélgetünk, hozzá tudom kapcsolni a workshopon megismert dolgokhoz. Számomra nagyon hasznos volt a workshop, még közelebb hozta hozzám ezt a fajta szemléletet.

Barbinecz Balázs, Unix System Engineer
Lufthansa Systems Hungária Kft.

A Lean IT workshop nagyon inspiráló volt számomra, megerősítést kaptunk a lean gondolkodás informatikai területen való alkalmazhatóságáról.
Különösen hasznos volt a hallottak megvitatása a többi résztvevővel, ezáltal még jobban közel hozva az elméletet a mindennapjainkkal.
Demeter Dénes, Minőségirányítási és Lean Manager

Lufthansa Systems Hungária Kft.

Számomra a lean szemlélet központi üzenete az ’Eliminate Waste’. Rengeteg cég küzd nap mint nap a processzek inhatékonyságával, a kommunikáció lassúságával, sok munkafázis duplikálásával. Ha ezeket hatékonnyá tudjuk tenni, máris nagy lépést tettünk a versenyképesség érdekében!

Ranga Tamás, Product Consultant IOCC Common Components
Lufthansa Systems Hungária Kft.


A workshopról

lean_itAnnak érdekében, hogy egy szervezet értéket tudjon nyújtani a vevőinek elengedhetetlen a megfelelő minőségű információ, valamint a hatékony információs rendszerek. Ez az automatizálás, kommunikáció, és tudásmenedzsment eszköze, a fejlődés és innováció mozgatórugója. Az információ-technológia (IT) létfontosságú szerepet játszik egy szervezet lean átalakulásában, gyors, rugalmas és innovatív információs rendszerek biztosításával.

Ahhoz, hogy egy szervezet megszerezze saját lean tudását az operatív vezetők, menedzserek átfogó lean képzésébe kezd, de legtöbb esetben az IT szakemberek ebből kimaradnak. Ennek következményeként nagyon sok IT beruházás eredményez veszteségeket, költséget, kockázatot, csalódottságot, termelékenység visszaesést, és jelent visszahúzó erőt, amely lassítja a szervezet haladását a lean úton.

E kétnapos workshop során a résztvevők megismerhetik, hogy a Lean IT hogyan támogatja és tartja fent az egész vállalatra kiterjedő lean átalakulás folyamatát. Általános áttekintést kaphatnak a lean elvekről, gyakorlatról, valamint azok alkalmazásáról információ-technológiai környezetben, annak érdekében, hogy csökkentsük a költségeket, kockázatot, növeljük a sebességet, fejlesszük a minőséget és az értékteremtést. És végül, de nem utolsó sorban megtanulhatják, hogy az operáció és az IT szervezet miként működhet együtt partnerként a vevők kiszolgálása érdekében, továbbá hogyan érjünk el hosszú távú, jelentős előnyöket az IT és a vállalati folyamatok integrációjával.

Előnyök – A workshop tartalma

leapers_at_computer_taking_notesA workshop résztvevői a következő területeken szerezhetnek új ismereteket:

 • Információval kapcsolatos veszteségek felismerése és mérése
 • Az IT értékteremtésének azonosítása, mérése és folyamatos fejlesztése
 • Az áramlás javítása az információs rendszerek értékfolyamatának feltérképezésével
 • IT folyamatokat érintő problémák megoldása az A3 módszer alkalmazásával
 • A lean alkalmazása az ERP sebességének és teljesítményének javítása érdekében
 • A lean alkalmazása a projekt menedzsmentben és szoftverfejlesztésben a gyorsabb és kevesebb kockázattal járó értékteremtés érdekében
 • A Lean IT alkalmazása a vevői preferenciák pontosabb megértése érdekében, a közösségi média, a Big Data és a vevő virtuális hangjának figyelésével
 • A Lean IT képesség hatékony integrálása a vállalati szintű fejlesztéssel, szolgáltatással és ügyfélszolgálattal
 • A lean alkalmazása az IT szervezetekben, beleértve az outsourcingot és felhő menedzsmentet
 • Az Agile és ITIL alkalmazása lean környezetben
 • Lean vezetői és menedzsment gyakorlat alkalmazása IT környezetben, a vizuális menedzsment, kanban és Scrum módszereket is beleértve

Kiknek ajánljuk?

A workshop IT szakembereknek, vezetőknek, menedzsereknek egyaránt értéket jelent, valamint azok számára, akik a szervezeten belüli folyamatok fejlesztése során kapcsolatba kerülnek IT folyamatokkal:

 • CIO, CFO, COO és közvetlen munkatársaik
 • IT igazgatók, menedzserek
 • Lean specialisták, vezetők, változásmenedzserek, operatív vezetők, akik fejleszteni szeretnék az IT teljesítményét és értékét
 • Minden IT munkatárs számára (infrastruktúrafejlesztők, üzleti elemzők, alkalmazástámogatók, adatbázis kezelők… stb.)
 • Bárkinek, aki a vállalaton belüli folyamatok fejlesztése során kapcsolatba kerül IT folyamatokkal

A workshop felépítése

Az interaktív workshop két fő modulból áll, amelyek gyakorlati feladatokra épülnek:

 • 1. Modul – a lean alapok és a Lean IT rövid áttekintése, az információval kapcsolatos veszteségek, az IT környezetben alkalmazott kritikus lean eszközök és fogalmak, esettanulmány információ veszteségre
 • 2. Modul – az értékfolyamatok és az IT szerepe egy IT centrikus értékfolyamat térképezés gyakorlaton keresztül, alapelvek és gyakorlati alkalmazás egy Lean IT szervezetben, a Lean IT külső és belső kapcsolatai, lean szoftverfejlesztés és projektmenedzsment

További információk

Operatív

A workshopot Steve Bell a Lean Enterpsie Institute egyik hivatalos oktatója, a Lean IT című világhírű, Shingo díjas könyv szerzője tartja.

Dátum: 2012. szeptember 27-28.
Időtartam: 9:00 – 17:00
Helyszín:
Ramada Plaza Budapest – 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.
Létszám: max. 20 fő
A workshop nyelve angol!

Részvételi feltételek

Részvételi díj (tagoknak): 149.000,- Ft + ÁFA / fő
Részvételi díj (nem tagoknak): 189.000,- Ft + ÁFA / fő

amely tartalmazza a Lean IT című könyv angol nyelvű példányát, valamint az ebéd és a szünetekben felszolgált kávé, üdítők árát.

Tovább a Tagfelvétel oldalra