A3 Workshop

Magyar nyelvű, nyitott A3 workshop a Vezesd a tanulást (Managing to Learn) című könyv alapján
2018. március 21-22.
Helyszín: NCR Magyarország Kft., Leshegy Ipari Park, 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 30.

A3_Workshop

Jelentkezés

Előzmények

vezesd_a_tanulastJim Womack 2008. októberi e-Levelében a következőket írta „Rendkívül izgatott vagyok, hiszen épp most adtuk ki John Shook új könyvét, amelynek címe Vezesd a tanulást (Managing to Learn). Úgy gondolom, ez a legfontosabb mű, amit a LEI eddig kiadott. Főként azért, mert John egyértelműen elmagyarázza, hogy az A3 szemlélet miért is a Toyota menedzsment rendszerének alapja, továbbá megmutatja, hogy az A3 elkészítésének folyamata hogyan formál lean menedzsereket.”

John arra az alapvető kérdésre, hogy „Mi az A3?” a következő választ adta: „Az A3 alapdefiníciója a PDCA forgatókönyv vagy jelentés lenne annak kifejezésére, hogy ez a Toyota módszere a PDCA folyamat egy lapon történő megjelenítésére. Az A3 szélesebb körű értelmezése szerint azonban egy folyamat, amely – magában foglalja a formátum által meghatározott gondolatmenetet – a lean menedzsment lényegét ragadja meg. Ebben a megvilágításban, egy A3 dokumentum hatékony és eredményes párbeszédet épít, amely nemcsak a helyzet pontos megértését, de a szereplők mélyebb egyetértését is elősegíti. Egy módszer, amely olyan kommunikációt, párbeszédet idéz elő, amely megfelelő döntésekhez vezet. A tervezett ellenintézkedések nagyobb eséllyel lesznek hatékonyak, mivel a munkavégzés helyszínén, a munkát végző személyek által összegyűjtött tényeken és adatokon alapulnak.”

A workshop célja

A workshop célja, hogy a Vezesd a tanulást című könyv tanulságait, meglátásait négy különböző nézőpontból dolgozza fel:

 1. Először a résztvevők feltárják az igazi A3 szemlélet és menedzsment követelményeit a könyvben bemutatott tanulási fázisok állomásain keresztül.
  A könyv leírja, hogy egy fiatal menedzser hogyan tanulja meg kezelni egy fontos probléma feltárásának felelősségét azáltal, hogy olyan A3-at készít, amellyel eléri, hogy javaslatai alapján közelítsék meg a problémát. Mindez a főnöke – egyben mentora – által vezetett coaching folyamat eredménye, a menedzser problémamegoldó képességét és A3 szemléletét illetően. Majd folyamatosan alkalmazza az így megszerzett tudását annak érdekében, hogy a kezdeti, „elhamarkodott megoldást” tartalmazó A3-át egy hatékony PDCA történetté alakítsa. A workshop résztevői megvizsgálják, hogyan változik az A3 minden egyes módosítás után – amelyek alkalmával a fiatal menedzser az A3 személetről és A3 folyamatról tanultakat alkalmazza -, valamint hogyan jelenik meg fejlődésében az a mély problémamegoldó fókusz, ami a lean szemlélet jellemzője.
 2. Másodszor a résztevőknek lehetőségük lesz a hatékony A3 történetek felismeréséhez szükséges látásmód és figyelem kifejlesztésére. Azonosítják azt a problémamegoldó szemléletet, amely az A3 minden egyes mezőjéhez szükséges, hogy az általa elmesélt PDCA történet valóban hatékony legyen.
 3. Harmadszor a résztvevők kitöltik a saját munkájuk egy helyzetére az A3 különböző – Cím, Háttér, Jelenlegi helyzet, Cél, Elemzés – szekcióit.
  A résztvevők magukkal hozhatják jelenlegi, nyitott A3-aikat, vagy újat kezdhetnek a workshop során. Kis csoportokban megosztják, átbeszélik, majd értékelik egymás A3-át. Kipróbálják a coaching folyamatot az egymás A3-ában felvázolt PDCA történet fejlesztése érdekében.
 4. Negyedszer pedig a résztvevők megismerik az A3 formátum különböző fajtáit és használatát. Kiemelt témák:
  • Az A3 történetek alaptípusai, különböző formátumai
  • Az A3 szerepe a nemawashi folyamat során, a problémában érintettek közötti egyetértés kialakítása, valamint a javasolt ellenintézkedések és fejlesztések elfogadtatása érdekében.
  • Az A3, mint változásmenedzsment eszköz, menedzsment eszköz, emberi erőforrást fejlesztő eszköz, valamint tudásmegosztásra használatos eszköz.

Eredmények

A példákon, kiscsoportos megbeszéléseken és feladatokon keresztül a workshop résztvevői:

 • Megismerik az A3 alapvető fajtáit
 • Megismerik az A3 alkalmazását egy menedzsment folyamat részeként
 • Tapasztalatot szereznek az A3 folyamat három alapvető szerepében

– az A3 megírásában (Szerző/Gazda)
– az A3 olvasásában (Olvasó)
– mások támogatásában (Mentor)

Ajánljuk

 • Olyan menedzserek számára, akik fejleszteni szeretnék szervezetüket
 • Olyan menedzserek számára, akik hatékonyabban szeretnék vezetni szervezetüket
 • Változásmenedzserek, lean menedzserek és lean specialisták számára
 • Minden vezető számára, aki továbbfejlesztené vezetői képességét
 • Bárki számára, aki fejleszteni kívánja problémamegoldó lean szemléletét, mert elege van a tűzoltásból

További információk

Nyitott és kihelyezett A3 workshopjainkat kezdetben a Lean Enterprise Institute és a Lean Enterprise Academy szakértői (John Shook, David Brunt és Thomas Shuker) moderálták számunkra, angol nyelven. 2013-ban azonban a hazai szervezet is megkapta a jogosultságot ennek a standard, John Shook által kifejlesztett A3 workshopnak a magyar nyelven történő megtartására.

Operatív

A workshopot Molnár Szabolcs, a Lean Enterprise Institute Hungary egyik alapítója tartja.

Dátum: 2018. március 21-22.
Időtartam:
9:00 – 17:00
Helyszín: NCR Magyarország Kft., Leshegy Ipari Park, 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 30.

Létszám: max. 15 fő.
A workshop nyelve magyar!

Részvételi feltételek

Részvételi díj (tagoknak):
119.000,- Ft + ÁFA / fő
Részvételi díj (nem tagoknak):
159.000,- Ft + ÁFA / fő

amely tartalmazza a Vezesd a tanulást című könyvet, egy A3 mappát, munkafüzetet, valamint az ebéd és a szünetekben felszolgált kávé, üdítők árát.

Tovább a Tagfelvétel oldalra

Jelentkezésének beérkezése után előlegbekérőt küldünk, az ott feltüntetett banki adatok alapján várjuk a részvételi díj átutalását, legkésőbb a program előtti napig. A programokon való részvétel feltétele a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és a részvételi díj befizetése. A részvételi díjak természetbeni juttatásnak minősülő tételeit (étel, ital) adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, amelyek megfizetése a megrendelő feladata, ezért a részvételi díjakról kiállított számla minden esetben külön fogja tartalmazni a természetbeni juttatások mértékét. A részvétel lemondása a rendezvény előtt több mint 14 nappal díjmentesen, 14 és 7 nap között a részvételi díj 50%-ának, a rendezvényt megelőző 7 napon belül pedig a teljes díj megfizetésével lehetséges. Jelentkezésével kijelenti, hogy a regisztrációs feltételeket megismerte, azokat maradéktalanul elfogadja.

Jelentkezés


Kihelyezett, magyar nyelvű A3 workshopunkkal kapcsolatban kérje ajánlatunkat az info@lean.org.hu e-mail címen.

Kapcsolódó szakirodalom


Az eddig nálunk járt külföldi előadók


Korábbi A3 workshopok néhány résztvevőjének visszajelzése az alábbiakban olvasható:

2013. január 28-29. – Thomas Shuker

lean_shuker_a3Abban a szerencsében volt részem, hogy Thomas Shukertől hallhattam az A3 módszerről januárban. A tanulságok számomra messze túlmutatnak egy kétnapos workshop keretein. Sokat tanultam az emberi természetről. Megértettem, hogy alapvetően egyformán működünk. Belénk van kódolva, hogy a problémákat meg kell oldani. A nagy igyekezetben még arról is hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy megkérdezzük: pontosan milyen problémára keresünk megoldást, feltegyük a valódi kérdést, ami válaszra vár.

A sikeres megoldás útjában álló másik csapda, hogy feltételezéseinket tényként kezeljük és megoldási javaslatokat, sőt döntéseket alapozunk rájuk. Magunk által teremtett világunkat valóságnak hisszük és egy ponton túl már magunk is elhisszük, hogy a korlátaink léteznek. Az A3 keretein belül megismert – vagy újra felfedezett – módszerek (mint pl. a gyökérok elemzés, a „5 whys”, a folyamatok feltérképezése, a tények összegyűjtése iránti „szenvedély”) mind olyan eszközök, melyekkel elkerülhetőek ezek a csapdák.

A csoportos gyakorlatok során mindenkinek alkalma nyílott „felpróbálni” a coach és a megfigyelő szerepét és szembesülhettünk egy látszólag jelentéktelen aprósággal: mennyire nehéz kimaradni adott probléma megoldásából. Igazi, nagybetűs Feladatnak bizonyult, hogy megvalósítsuk az aktív hallgatást és feltegyük a „jó” kérdéseket, melyek segítségével a probléma gazdája közelebb kerülhet a megoldáshoz.

Bajzát Rita, Head of Controlling
Coloplast Hungary Kft.

Nagy várakozásokkal mentem a rendezvényre. A hajtós munkával teli hétköznapok nem igazán teszik lehetővé, hogy az ember fókuszáltan képezze önmagát. Ritka pillanatok egyike, amikor a cél érdekében az embernek sikerül mégis kiszorítani az időt. A „Vezesd a tanulást” könyvet ugyan már birtokoltam megelőzőleg is, de – jobb híján – csak ott sorakozott sokadmagával a még el nem olvasottak között a polcon. Kiszorítva ezt a két napot feltett szándékomban állt elmélyedni a témában és bíztam benne, hogy a könyv is egyfajta „átlapozásra” kerül a rendezvény keretében.

Kellemes, baráti, közvetlen közegben, mind a résztvevők, mind az oktató vonatkozásában, konstruktív csoportmunka folyt végig. Az A3 számomra a korábbi gyakorlat szempontjából nem jelentett mást, mint csupán egy sokadik standardizált, lényegre törő prezentációs technika egy-egy projekt státuszának bemutatásáról, szerencsésebb esetben projektzárásról. Voltak pozitív és negatív tapasztalataim az ilyen irányú alkalmazásban. Szinte elképzelhetetlennek tartottam, hogy mit lehet beszélni erről a témáról két napon keresztül és ráadásul miért kell hozzá valaki a tengeren túlról.

A dolgok fokozatosan világosodtak meg. Hamar kiderült, hogy a prezentációs eszköz jelleg csak sokadrangú az A3 vonatkozásában. A fókusz két pillére fogalmazódott meg számomra. Az egyik, hogy valójában egy strukturált probléma-megoldási technika, eszköz bemutatása zajlik. Másik oldalról ennél sokkal többről és mélyebb dologról van szó. Valójában egy emelkedettebb kulturális szinthez vezető út lehetőségéről. A strukturált probléma megoldó közösségről.

Ahogy haladtunk az időben előre a rendezvényen, úgy formálódott a gondolkodásmódunk és szívtuk magunkba az új kultúrát. Gyorsan szembesül vele az ember, hogy a jó A3 kellően körültekintő mind horizontális, mind vertikális mértékekben. A problémákat az által tudja megfogni, hogy mérhetővé formálja azokat a dolgokat is, amit korábban nem tudtunk annak elképzelni. Struktúrát ad és mutatja az utat a megoldáskeresésben. Tényeken alapul és tényekre segít rámutatni.

lean_shuker_a3_1Iteratív módon, sok körben nekifutottunk a kétkezi munkával előállított egyéni A3-aknak. Minden nekifutás alkalmával folyamatos látásmódfejlődésen mentünk át. Újra és újra felismertünk dolgokat és újraértékeltük azokat. A csoportmunka eredményeként új értelmeket nyert minden alkalommal az A3 minden mezője. Fejlődött, finomodott és egyre tisztábban mutatta meg a probléma lehetséges okait. Lépkedtünk a probléma megoldó kultúra szintjein felfelé. Gyorsan kiderült, hogy nincs tökéletes A3. Az A3 soha sincs kész. Az is elhangzott, hogy A3 szakértők nincsenek, csak vannak, akik tapasztaltabbak az A3 kultúrában.

Kellemes, tartalmas, jó hangulatú szemléletmód fejlesztés kerekedett ki a két napból. Kellett a két nap, mert idő kell a gondolkodásmód eredményes alakításához. A tengerentúli oktató is kellett, mert Ő azon kevesek egyike a világon, aki dolgozott olyan kultúrában (NUMMI – GM & TOYOTA Kalifornia), ahol bizony mindenki hóna alatt ott sorakoznak az A3-ak, amelyek az egymással folytatott kommunikációban használtak az emberek a munkahelyen nap, mint nap. Azt is megtudtuk, hogy nem készült mindenről A3, csak a nagyobb – egyetértést és elkötelezettséget igénylő – problémákról, de az emberek már a metódusnak megfelelően cselekedtek kisebb ügyekben is papír ide vagy oda. A két nap végére az is megvilágosodott, hogy Porter és Sanderson a könyvből, talán nem is más, mint John Shook (szerző) és egykori főnöke.

Ajánlom mindenkinek!

Kámán Zsolt, Központi Ipari Mérnökség Igazgató
Continental Automotive Hungary

Eddig is volt alkalmam belső tanácsadóként elmélyülnöm a strukturált problémamegoldás módszereiben, de most valódi példákból és tapasztalatokból merítve mélyíthettem tudásomat Thomas Shuker előadásában. A problémamegoldás egy folytonos tanulási folyamat, ahol nem is az eszköz a lényeg, sokkal inkább a probléma minél mélyebb megértése, és ami a legnehezebb, a jelenlegi helyzet leírása a feltételezett megoldások figyelmen kívül hagyásával.

Belső tanácsadóként célom ennek a tapasztalatnak és tudásnak az átadása is, ezért nagyon tetszett a „Problémamegoldó – Coach – Megfigyelő” szerepkörökben szerzett személyes tapasztalat ahol beleláthattunk ez egyes szerepek nehézségeibe is!

Oláh Csaba, Senior LCI Consultant – LEGO Production System
LEGO Manufacturing Kft.

2012. október 15-16. – David Brunt

david_brunt_oktoberA David Brunt által vezetett workshopon a Vezesd a tanulást című könyv főhősének szemszögéből láthattunk a mindennapjainkból hozott megoldandó problémákat, megoldásuk közben az átformálódásuk folyamatát. A csoportos feladatok során “belebújhattunk” mind az A3-at készítő, mind a mentor szerepkörébe, így a csapat folyamatos visszajelzéseivel egyre közelebb kerültünk a helyes megoldás, mentorálás irányvonalához. Kiemelt szerepe volt a megfelelő kérdések feltevésének, melyekkel a gondolkodásmódunkat tudtuk befolyásolni. A résztvevők saját bőrükön tapasztalhatták az A3-at, mint a problémamegoldó gondolkodásmód egyik legfőbb tanító és tanuló eszközét. Összességében egy nagyon hasznos, gyakorlatias workshopon vehettünk részt, kíváncsian várjuk a következőt!

Bacsó Bálint, lean coach
Jabil Circuit Magyarország Kft.

Az A3 módszer rávilágított arra, hogy a probléma nem feltétlenül ott van, ahol először gondoljuk. David Brunt közvetlen előadásmódja, stílusa segített megérteni a módszer lényegét, amit a workshop többi résztvevőjével közösen gyakorolhattunk is. Az A3 módszer bevezetése során egyszerre kell megtanulni a “több szemmel látást”, az A3 készítője, illetve mentora szemszögéből egyaránt. Ehhez kitűnő útmutatást ad a “Vezesd a tanulást” könyv, a benne végigvezetett példával.

Barna Zsolt, szenior elemző
Legrand Zrt.

A workshopra a Vezesd a tanulást könyv átolvasásával készültem. A második nap végére rájöttem, hogy ez nem az a könyv, amit egyszer elolvasunk és felteszünk a polcra. Az A3 módszer elsajátítása, beintegrálása során újabb és újabb okot találunk az egyes részek átolvasására. A két nap során Ken Sanderson és Desi Porter bőrébe bújhattam, és szembesültem a módszer mögött megbújó coach módszertan fejlesztési erejével.
Igazi Barbara, Quality Manager
Velux Magyarország Kft.

david_brunt_oktober_2Lean vezetőként arra számítottam, hogy felfrissíthetem a témával kapcsolatos tudásomat és alkalmam lesz egy kis kapcsolatépítésre. Ehhez képest a tréning túlteljesítette az elvárásaimat. Az A3 módszerben egy jó középutas megoldást fedeztem fel, ami egy egyszerű PDCA akció és egy szofisztikált DMAIC projekt közé tehető. Emiatt könnyen érthető, kezelhető és mégis szinte bárhol használható. Ezt igazolta, hogy a több iparágból érkező kollégák különböző bonyolultságú problémákra tudták azonnal alkalmazni. Az is látható volt, hogy mind a lean ügyekben tapasztaltabbak, mind a szinte teljesen kezdők is el tudták kezdeni az A3 munkát. A módszer számomra legfontosabb eleme, hogy a vezető és beosztottja közösen, valódi partnerként oldják meg a feladatot. Csoportokban gyakoroltuk egymás segítését, itt is azt láttam, hogy mindenki jól tudott haladni a maga témájával. A trénerünk, David Brunt őszinte, eredeti stílusban adott elő, jó élmény volt a tréning. Mindenkinek ajánlom ezt a képzést, aki egy hatékony és élvezhető módszert keres üzleti problémák megoldására.

Nyáry Sebestyén, folyamatfejlesztési vezető
Diageo Üzletviteli Szolgáltatások Kft.

2012. április 24. – John Shook

Az áprilisi Nemzetközi Lean Konferencia hetében, a Vezesd a tanulást könyv magyar nyelvű megjelenéséhez kapcsolódóan vendégünk, John Shook tartott A3 workshopot.

1st_day_shook“Ha röviden szeretném összefoglalni, minden várakozásomat felülmúlta az A3 workshop, John Shookkal. Úgy gondolom, hogy példaértékű tudást/előadást láttam, remek előadásmóddal és humorral fűszerezve, amely John nyitottságából, fáradhatatlan türelméből és figyelméből adódott. Tette mindezt úgy, hogy a manapság oly divatos „lean eszközöket” nem sorolta fel, hanem folyamatosan a közös munkára a megfelelő kérdések feltevésére irányította a figyelmet.
Remélem, hogy a jövőben lesz még lehetőségem közös workshopon részt venni Johnnal.”

Kolozsy László, lean six sigma coach
Jabil Circuit Magyarország Kft.

“Egy nagyon hasznos és élvezetes eseményen vehetett részt, aki eljött John Shook Managing to Learn könyvbemutató workshopjára. A nap során a feszült gondolkodás, a hatékony csapatmunka és az önfeledt kacagás váltogatta egymást. Miközben John bevezetett minket az A3 alapjaiba, két társunk segítségével próbálhattuk ki az A3 szerzői, valamint mentor szerepét. Meg kellett alkotnunk problémánk alapján saját A3-unk első részét. Aki épp nem a két funkció valamelyikében dolgozott, a megfigyelő szerepét öltötte magára, hogy külső szemlélőként segítse az A3-mal birkózó kollégák munkáját. Belekóstolhattunk, hogy milyen egy jó coach, valamint mely kérdéseket szabad, és melyeket nem szabad használni a mentorálás során. Megtudhattuk, hogy mi az A3 folyamat célja, és miért rossz, ha megoldást javaslunk. Ezen kívül még számos okosságot tanultunk, és kellemesen elfáradtunk, mire véget ért a workshop.
Nagy élmény volt egy ilyen tapasztalt szakembertől tanulni. Remélhetőleg hamarosan újra látjuk.”

Kosztolányi János, lean szakértő


“Az A3 menedzsmentfolyamat megtanít bennünket arra, hogy gyors “tűzoltóakciók” helyett, egy a valós probléma feltárásával és alapos elemzésével, az érintettek egyetértésén alapuló megoldás jöjjön létre, amit a bevezetés után a még jobb eredmény elérésének érdekében tovább javíthatunk. John Shook személyében egy nagy tapasztalattal rendelkező, profi előadót ismertünk meg.

Mészáros László, termelési igazgató
Legrand Zrt.

 

“A Managing to Learn workshop az első igazi találkozásom volt az A3 világával. A programot nagy kíváncsisággal vártam, mely egy kis aggodalommal társult, hiszen nem tudtam, hogyan fogom tudni ez irányú ismeretek és tapasztalatok nélkül felvenni a fonalat és aktív résztvevőjévé válni a workshopnak. John Shook viszont körülbelül az első fél óra után feloldotta ezt. Egy egyszerűnek tűnő, ám igazából hosszas gondolkodást igénylő kérdés feltétele után minden egyes résztvevőt bevont és szóra bírt.
Az egész napra jellemző volt a gyakorlati megközelítés; igencsak leegyszerűsítve kaptam egy „sorvezetőt” arra nézve, hogy a Vezesd a tanulást című könyvet hogyan „használjam”, majd lehetőségem nyílt arra, hogy bizonyos szempontból hasonló, mégis más problémákkal küzdő szakemberekkel véleményt és ötletet cseréljek, melyből szintén sokat tanultam. Nem utolsó sorban pedig természetesen hatalmas élményt nyújtott John Shooktól személyesen hallani az ő saját, tanmesének is beillő tapasztalatait, történeteit.

Taba Krisztina, CI expert
Avis Budget Group BSC Kft.

1st_day_shook_3“Az egy napos A3 módszerről szóló workshop számomra nagyon hasznos volt. Részvételem célja az volt, hogy jobban megértsem a lean gondolkodást és össze tudjam kötni a mindennapi munkámmal. Úgy vélem tökéletes volt az elmélet és a gyakorlat aránya a nap folyamán. Előadónk John Shook, egyszerűen briliáns volt, egyértelműen lehetett látni a tapasztalatát, mind a témát mind az előadói múltját illetően. Számomra érdekes volt az elméleti rész is, mivel ehhez hasonló kurzuson még korábban nem vettem részt. Jó volt, hogy még azok a részek is nagyon interaktívak voltak, John igazán megdolgoztatta a résztvevőket. A nap végére megismertem egy nagyon egyszerű módszert, amit a jövőben is könnyen tudok alkalmazni, valamint még inkább nyitott szemmel tudok tekinteni a folyamatainkra, hatékonyságot és egyszerűsítéseket keresve.”
Zdeborsky Györgyi, regional service manager
Diageo Üzletviteli Szolgáltatások Kft.