lean_corvinus

LEAN VEZETÉS szakirányú továbbképzés

Hírek

A két féléves program célja, hogy a szűken vett lean menedzsment technikákon (kanban, 5S, simított gyártás, TPM, stb.) túl megismertesse a képzésben résztvevőkkel, hogy a lean menedzsment mint a folyamatfejlesztés eszköze hogyan kapcsolódik, milyen hatással van a vállalati működés fő területeire; a vállalati és termelési/szolgáltatási stratégiára, az ellátási láncokra és azok menedzselésére, az irányítási, vezetési feladatokra.

Mindezzel a képzés célja, hogy a képzésben résztvevőket hozzásegítse olyan tudás és kompetenciák elsajátításához, amelyek segítségével a fejlesztések technikai lebonyolítóiból a vállalati- és ellátási stratégia, a vállalati kultúra aktív formálóivá, sikeres lean vezetőkké váljanak. A képzésben ezért kiegyensúlyozottan jelennek meg egy lean vezető szakmai kompetenciáinak különböző területei: a stratégiai üzleti gondolkodás, a vállalati tevékenység helyes értelmezése az ellátási láncokban, a vállalati kultúra és tanulás kezelése, a lean lényegét adó folyamatszemlélet és tudományos igényességű kísérletezés, a lean eszközök alkalmazása, és az IT szakemberekkel való együttműködés. A képzés célja a kompetenciák közvetlen fejlesztése, ezért jelentős súlyt képviselnek az egyéni csoportos feladatok, a tárgyak többsége gyakorlati jeggyel zárul.

Tovább a részletekhez