national-instruments_thumb

National Instruments Hungary
Folyamatos fejlesztés direkt és indirekt területeken
2013. november 29.

lmk

Folyamatos fejlesztési kultúra építése direkt és indirekt területeken
2013. november 29.

Bevezetés

ni-logoA 2013-as év utolsó Lean Menedzser Kerekasztal találkozójára ülhettünk össze Debrecenben, a National Instruments Hungary Kft. jóvoltából. A LEI működésében hetedik alkalommal egy több szempontból is rendhagyó találkozóra került sor. Míg a korábbi vállalati helyszíneken vagy a termelő, vagy a támogató területek lean gyakorlatát ismerhettük meg, addig az NI munkatársai három különböző területet is bemutattak a látogatóknak: egy termelési, egy irodai és egy raktári példát. A másik újdonságot az adta, hogy a résztvevők maguk is aktívan hozzá járulhattak szakértelmükkel a házi gazda számárára nehézséget jelentő kérdések megoldásához.

A kerekasztal találkozó résztvevői – akik ezúttal új tagokkal is bővültek – egyhangúlag elismerő véleménnyel voltak a vállalatnál kialakított folyamatos fejlesztési kultúráról.

A nap rövid áttekintése

A programot Németh Krisztián LEAN Group Manager nyitotta meg és vezette azt a nap folyamán. A rövid megnyitó és a bemutatkozások után Dr. Ábrahám Lászlóügyvezető igazgató mutatta be a vendégeknek a cégcsoportot és a debreceni vállalatot, majd Németh Krisztián beszélt az NI lean gyakorlatáról, a kezdetektől napjainkig. Az általános bemutatás után következett a nap legérdekesebb része, amikor a résztvevők a gembán saját szemükkel (és fülükkel) győződhettek meg az elvek megvalósulásáról. A rövid ebédszünet után a résztvevők adtak visszajelzést a házigazdának: Mit láttak, tapasztaltak? Számukra ebből mi a pozitívum? Hol látnak fejlődési lehetőséget?

A találkozókon az immár hagyományos „kitekintések” során Jenei István mutatta be a Budapesti Corvinus Egyetem által, a LEI támogatásával kialakított „Lean vezetés” képzést, majd Bereczki Csaba beszélt a Lean Enterpise Academy (UK) november elején tartott konferenciájának tapasztalatairól, valamint az LGN (Lean Global Network) 18 tagszervezete által kialakított „Lean Practitioner Program” részleteiről.

A délután csúcspontját a házigazda által felvetett probléma csoportos elemzése jelentette, melyet rövid visszacsatolások és a nap zárasa követett.

A National Instruments vállalatról röviden

Ahogy Dr. Ábrahám Lászlótól megtudtuk a National Instruments a mérés és automatizálás területére tervez és gyárt eszközöket, szoftvereket. Az austini (Texas, USA) székhelyű NI több mint 7100 főt foglalkoztat, és több mint 50 országban van közvetlenül jelen. A National Instruments 2001-ben Magyarországon, Debrecenben nyitotta meg első tengeren túli gyárát, ahol ma kb. 3000 fajta terméket gyárt, kb. 1100 alkalmazottat foglalkoztat. Itt történik a cég teljes hardver gyártásának több mint 95%-a. Magyarországon árbevétele alapján a 61. legnagyobb vállalat (2012-ben).

Budapesten működik a cég Kelet-Európai Értékesítési és Marketing Központja.

A National Instruments emberközpontú vállalat, amely nemcsak vásárlóira, partnereire és részvényeseire fordít kiemelt figyelmet, de munkatársaira is. Az elmúlt 12 évben a FORTUNE magazin a National Instruments vállalatot a legjobb 100 munkahely közé választotta Amerikában, a debreceni gyár pedig 2002 óta minden évben részt vesz a Legjobb Munkahely Felmérésben, ahol minden alkalommal az első 40 helyezett között volt. 2012-ben, az európai Legjobb Munkahely Felmérésben a 6. helyezést érte el.

Lean a National Instruments Hungary Kft.-nél

Németh Krisztián LEAN Group Manager bemutatta az NI komplex rendszerét, melynek középpontjában a lean kultúra kiépítése áll. A vállalatcsoporton belül is a debreceni gyár kezdett először lean menedzsmenttel foglalkozni 2007-ben. Ez az első fázis, az alapok letételéről, szólt. A második fázisban 2009-2010-ben a fókusz a jól mérhető (hard savings) megtakarítások elérésén volt. Ahogyan bizonyított a rendszer, 2011-ben elérkezett a harmadik szakasz, a „CI Empowered shopfloor”, amikor is a hangsúly áttevődött a folyamatos fejlesztésre a termelésben. A jelenlegi, negyedik szakaszban pedig a cél ennek a kultúrának az elterjesztése a termelésen túli területekre is (termeléstervezés, üzleti elemzés, beszerzés, gyártási mérnökség, stb.). A lean (folyamatos fejlesztési) kultúra megvalósítását egy 3×3 elemből álló komplex rendszer támogatja, melynek három kulcseleme az iránymeghatározás, a dolgozók bevonása és a változásvezetés.

Gemba-séta

Beszerzési osztály. A három terület közül először a beszerzési osztályra látogattunk el. Itt megtekintettük a folyamatos fejlesztéssel kapcsolatos célok bemutatását és megvalósulásukat nyomon követő rendszert, mely részben a részleg mellett elhelyezett, mindenki által jól látható fehér táblán követett információkból, részben az elektronikusan kezelt táblázatokból állt. A célok között egyértelműen megjelent a PDCA ciklus logikájának gyakorlása is. A rendszer felépítésében sok ötletet merítenek Mike Rother „Toyota Kata” című könyvéből, mely az eszközök alkalmazása mögötti menedzsment rendszerekre irányítja a figyelmet.

ni_csoportTermelés: DCI board részleg. A második állomásunk a termelés volt, ahol SMT technológiával készítenek vezérlő kártyákat. A fókuszban itt is a folyamatos fejlesztés (CI) megvalósulását szemléltető, követő információs tábla bemutatása volt. A dolgozói motivációt növeli, hogy a fejlesztésekben való részvétel egy újszerű karrier út lehetőségét is magában hordozza. Számos diagram, mutatószám szolgál a célok, eredmények egyértelmű kommunikálására. A jól felépített információs rendszer mellett feltűnő volt a gyártási terület rendezettsége is.

Raktári terület. A raktári területen belül is két példát tekinthettünk meg, az első a CI célokat és eredményeket bemutató tábla – amely logikájában közelebb áll a termelésben alkalmazott megoldáshoz –, a második pedig a dolgozók kezdeményezésére elindult és általuk megvalósított projekt eredményei, részletei.

A bejárások során mindhárom területen szembetűnő volt kísérőink, beszélgetőpartnereink elkötelezettsége a folyamatos fejlesztés filozófiája iránt, amelyet szakmai nyelvhasználatuk, motiváltságuk egyaránt tükrözött.

Lean vezetés képzés

A bejárások tapasztalatainak visszacsatolása után Jenei István mutatta be a Budapesti Corvinus Egyetem által indított szakirányú továbbképzést, melyet a LEI támogatásával indítanak. A képzés célja, hogy a képzésben résztvevőket hozzásegítse olyan tudás és kompetenciák elsajátításához, amelyek segítségével a fejlesztések technikai lebonyolítói a vállalati- és ellátási stratégia megalkotóivá, a vállalati kultúra aktív formálóivá, sikeres lean vezetőkké válnak.

Beszámoló a Lean Enterpise Academy (UK) november elején tartott konferenciájáról

Bereczki Csaba részletesen beszámolt a kétnapos konferencia kiemelt előadásairól és workshopjairól. A konferencia fő üzeneteit a lean menedzsment aktuális feladatairól a következőkben foglalta össze: az emberek fejlesztése és a tanuló környezet kialakítása, lean szemlélet alkalmazása a termékfejlesztésben, az alapokhoz való visszatérés (4P, azaz cél – purpose, folyamat – process, emberek – people, problémamegoldás – problem solving). Röviden összefoglalva: a kulcs az emberek problémamegoldó képességének tudatos fejlesztése. A konferencia fő előadói voltak: Daniel Jones, Dave Brunt, Art Byrne és James Morgan.

Lean Practitioner Program

Lean Global NetworkSzintén Bereczki Csabától hallhattunk annak a globális, átfogó programnak a kifejlesztéséről, amit a Lean Global Network (LGN) 18 tagszervezete közösen alakított ki. Csaba azon a hollandiai, egyhetes train-the-trainer workshopon vett részt ahol a spanyol, holland, amerikai, brazil, lengyel, ausztrál, török, indiai, magyar szervezetek vezetői, szakértői voltak jelen. A 4 hónapot átívelő (házi feladatokkal, projektmunkával tarkított) 8 napos gyakorlati képzés, a vállalatok azon szakembereit célozza, akik szeretnék a mindennapjaikban a lean elveket és eszközöket alkalmazni. A program működtetése szintén a PDCA elvein alapul, mivel a 18 LEI szervezet visszajelzései alapján folyamatosan fejlődik. A cél, hogy a lean gyakorló szakembereinek aktuális kihívásaira keressük a válaszokat. A képzés eredményes elvégzését az LGN hivatalos oklevéllel igazolja. A tervek szerint az év második felében a képzés hazánkban is elérhető lesz, magyar nyelven.

Problémamegoldó csoportmunka

ni_lezarasA rendhagyó munkaforma azt a rendkívüli erőforrást volt hivatott a vendéglátó céljainak szolgálatába állítani, amit a résztvevő lean menedzserek szakmai tapasztalata jelent. A közös munka során nem csak a probléma gazdái kaphattak sok segítséget, de a munkában részt vevők is számos új nézőponttal, munkamódszerrel, szemlélettel ismerkedhettek meg.

Köszönjük a lehetőséget a National Instruments Hungary Kft. vezetőinek, munkatársainak!

Írta: Jenei István egyetemi adjunktus

Budapesti Corvinus Egyetem